Forside > Stress > Værktøjerne > 6. Personalemøder

Personalemøder og arbejdspladskultur




Formålet med dette værktøj er at lave gode personalemøder, som alle deltagere oplever som inspirerende, konstruktive og medvirkende til at reducere stress.

Mange personalemøder drukner desværre i detaljer og endeløse lister over ting, vi skal blive enige om. For at forebygge stress er det vigtigt at have nogle gode og konstruktive møder, hvor vi kan blive enige om, hvad vi skal have fokus på. 

Målet med værktøjet er, personalemøderne giver faglig inspiration og gør rammerne omkring arbejdet tydeligere og at I samtidig udvikler arbejdspladskulturen, så idéudvikling får en betydelig plads.

Personalemødet skal give deltagerne faglig inspiration og en oplevelse af, at rammerne omkring arbejdet bliver tydeligere, at arbejdspladskulturen udvikles og at idéudvikling har en betydelig plads.


Processen kort
Processen starter med to små oplæg. Det ene handler om ”Det gode personalemøde”, det andet om ”Kortlægning af arbejdspladskulturen”.

Oplæggene holdes af en eller flere fra konsulentgruppen. Derefter går processen over i en række øvelser, der handler om at afdække kulturen på jeres arbejdsplads og finde frem til hvordan I får bedre personalemøder.


Del 1 og del 2 tager tilsammen to-tre timer.

En hovedpointe i værktøjet er, at arbejdspladskulturen og kvaliteten af personalemøderne hænger sammen, og værktøjet her tager derfor fat i begge aspekter. I kan dog godt arbejde med de to emner adskilt fra hinanden. I kan altså udvælge det oplæg og den øvelse, der er mest relevant for jer og arbejde videre med den.




Senest revideret den 21. april 2014
Hent materiale
Personalemøder

 

Hent værktøjet som PDF og tilhørende slides på arbejdsmiljøweb.  


 

Idékatalog
Nye_ideer_til_mindre_stress
Findes både på tryk og som PDF. Kan købes eller downloades på arbejdsmiljøweb. 


Videoklip
Råd og erfaringer med værktøj 3 - 8