Konference med fokus på stress, ledelse og roller i arbejdsmiljøet

KONFERENCEN ER AFHOLDT. Her på siden kan du finde oplæg og billeder fra konferencen.

Praktiske oplysninger 

Den 4. og 5. april 2017 afholdt BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø en stor konference om Psykisk arbejdsmiljø.

På konferencen fik deltagerne inspiration fra såvel forskere som praktikere, sammen med andre engagerede ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og professionelle som arbejder med psykisk arbejdsmiljø inden for social og sundhedsområdet.

Et af de centrale temaer for konferencen i 2017 var stress og vi præsenterede et nyt værktøj om forandringer. Derudover var der mange workshops med aktuelle arbejdsmiljøfaglige emner. På konferencen blev der også sat fokus på roller i arbejdsmiljøarbejdet.

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i sygehuse, hjemmeplejen, døgntilbud, dagtilbud og privat praksis. Konferencen er rettet mod hele arbejdsmiljøgruppen/TRIO'en.

Vi takker for denne gang.

Du kan se billeder fra konferencen nedenfor her.


Senest revideret den 25. august 2020