Håndtering af tabuer på arbejdspladsen

Virker retningslinjerne, hvis borgere går over stregen? Vi inviterer til temadag om at forebygge og håndtere når borgere går over stregen. Dagen har særligt fokus på udadreagerende adfærd, som fx vold og krænkende handlinger af seksuel karakter.

Se billeder fra konferencen her.

På temadagen får I inspiration til at håndtere emnerne, som kan være svære at tage op på arbejdspladsen og I får lejlighed til at arbejde med jeres egne retningslinjer.

Hvornår?

Temadagen er den 5. december 2019, Kl. 09:00 – 16:00
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Målgruppe

Temadagen henvender sig særligt til arbejdspladser, der af og til eller sjældent oplever trusler og vold samt til arbejdspladser, der kan have situationer med krænkende adfærd.

Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø- og HR-konsulenter fra alle BFA’s Velfærds og Offentlig administrations brancher. I arbejder fx med borgere, børn, unge, studerende eller patienter og pårørende.

Temadagen er tilrettelagt efter at I kommer flere fra samme arbejdsplads, så tag din leder, arbejdsmiljørepræsentant , TR, arbejdsmiljø- eller HR-konsulent med. 

Det får I på dagen

  • Hør Mille Mortensen fortælle om nyeste forskning i tabu og betydning af sociale konventioner på arbejdspladsen
  • Mød eksperterne Kirsten Holmboe og Bjarne Møller – både til oplæg og i værksteder
  • Værksteder, hvor I arbejder med egne retningslinjer omkring hhv. seksuelle krænkelser og vold fra borgere
  • Inspiration fra fagfæller: Hvordan gør de andre steder? Hvad er de gode erfaringer?
  • En konkret handlingsplan til at tage med hjem og arbejde videre med.

Pris

Prisen for deltagelse er Kr. 775
Prisen dækker deltagelse i konferencen inkl. forplejning og materialer.

Tilmelding  

Tilmeld dig senest den 11. november 2019.

Efter den 5. november er din tilmelding økonomisk bindende. Vi kan desværre ikke give dig deltagergebyret tilbage, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du bliver forhindret.


Henvendelse 

Spørgsmål vedr. det faglige indhold rettes til udviklingskonsulent Lise Keller: 
tlf. 20906812 
e-mail lke@3bar.dk

Spørgsmål vedr. tilmelding rettes til Terese Thomsen:
tlf. 2784 7803
e-mail tth@3bar.dk

Vær særligt opmærksom på dette ved tilmelding

CVR-nummeret består af 8 tal, og er din virksomheds nummer.
Hvis du er offentligt ansat, skal du opgive dit EAN-nummer. Det består af 13 tal.
Ved elektronisk fakturering med EAN-nummer har du mulighed for at tilføje identifikationsnummer til eget internt administrative brug.

NB: Hvis du arbejder i Københavns Kommune, skal du angive et bruger-id for at vi kan lave en faktura til dig.
F.eks. Din e-faktura skal indeholde bruger-id på den person i Københavns Kommune, som skal godkende e-fakturaen, for eksempel NN99 eller POGR.
Tjek venligst at du har angivet det korrekte bruger-id i din tilmelding.

Bemærk at alt fakturering foregår elektronisk, og på baggrund af de data du indtaster. Vær derfor opmærksom på at indtaste de rigtige oplysninger i faktureringsmodulet- herunder at angive ean-nummer.
Du kan tilmelde flere deltagere på en gang. Derfor skal du have alle informationer klar på de andre fx deres e-mailadresse.


Senest revideret den 25. august 2020