Temamøder om forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen

Som et led i kampagnen ”Hvor går Grænsen?”-kampagnen, blev der afholdt et temamøde omkring forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen. Temamødet fandt sted i Kolding og i København.

På temamøderne, der skal bidrage med viden og inspiration til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, kan du møde nogle af Danmarks absolut førende forskere og praktikere på området, ligesom du får mulighed for at afprøve et nyt dialogværktøj udviklet som et led i kampagnen ”Hvor går grænsen?”.

 


Senest revideret den 22. april 2020