Konference - Godt psykisk arbejdsmiljø

D. 9.- 10. april 2024 sætter vi fokus på de mange krav i arbejdet.

Konference Godt Psykisk Arbejdsmiljo 2024 V3
Del: - -

Kommende arrangementer

Tilmeld dig konferencen 'Godt psykisk arbejdsmiljø' d. 9.-10. april 2024.

Godt psykisk arbejdsmiljø

At lykkedes godt med arbejdet, have indflydelse og udvikle sig i jobbet. Det er centralt for at have et godt arbejdsmiljø på det pædagogiske og det sociale område samt i jobs inden for sundhedssektoren, hvor der er mange krav i arbejdet og høje forventninger til at gøre et godt stykke arbejde.

Det er positivt for arbejdsmiljøet, når man lykkedes med arbejdet til glæde for de borgere, patienter eller børn og unge, man arbejder med. Kravene er imidlertid mangeartede, kan gå i forskellige retninger eller ligefrem være modstridende. Derudover kan der både være stor arbejdsmængde og tidspres samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Med konferencen zoomer BFA ind på krav, og hvordan I kan arbejde med krav via muligheder for indflydelse og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø bredt. Det er fx vigtigt at prioritere og afstemme forventninger for at lykkes godt med opgaverne og at bevare de gode relationer til borgere, patienter eller børn og unge. Konferencen sætter krav i arbejdet i forhold til udfordringer med at fastholde og rekruttere dygtige kolleger og ledere: Hvad kan vi gøre for at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor det er muligt at have indflydelse i arbejdet og at udvikle sig?

Du møder

På konferencen møder du forskere fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter fra Arbejdsmiljø, fagfolk fra arbejdsmedicinske klinikker, og repræsentanter fra Arbejdstilsynet og arbejdsmedicinske klinikker. 

Derudover møder du:

  • arbejdspladser, der fortæller om, hvordan de er lykkedes med at skabe et godt arbejdsmiljø fra bl.a. Aarhus Kommune og Rigshospitalet.
  • arbejdsmiljørådgivere og BFA’s konsulenter, der sætter spot på stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav i arbejdet samt uklare og modstridende krav i arbejdet.
  • Fx erhvervspsykologerne Lill Palmblad og Mette Kjærgaard Svendsen, der hver for sig sætter spot på lederes arbejdsmiljø og på, hvordan ledere arbejder på flere niveauer i organisationen, hvor de skal lykkedes med et godt arbejdsmiljø – også for sig selv.

Målgruppe

Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt konsulenter, der arbejder på social- og sundhedsområdet, fx på døgn- og dagtilbud, sygehuse, hjemmepleje, væresteder og i privat praksis.

Foreløbig pris

4450 kr. inklusive al forplejning, overnatning, materialer med mere.

Tjek vores side om krav i arbejdet for at se nogle af de redskaber vi kommer til at sætte i spil her: https://www.etsundtarbejdsliv.dk/stress

Se billeder fra konference i 2022 her. 

 


Senest revideret den 3. oktober 2023