Forebyggelsesværktøj sætter spot på godt kollegaskab

Ni arbejdspladser har afprøvet "Grib Ind – Godt kollegaskab uden mobning", der er BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds nye værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen.

Af Sanne Maja Funch

»Vidnetyperne var en ny måde at se på mobning – det var en øjenåbner, at man som personale har et medansvar, og man talte om, at man kan genkende situationer,« siger Marianne Hvilsom fra Specialbørnehjemmene, der har testet Grib Ind.

Læs mere om erfaringerne og find værktøjet - her.

Ni arbejdspladser med omsorg som kerneydelse har gjort sig de første gode erfaringer med BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds helt nye værktøj Grib Ind – Godt kollegaskab uden mobning.

Grib Ind forebygger mobning ved at sætte fokus på kollegaernes handlinger i de situationer, hvor konflikter spidser til, og negative handlinger opstår.

Grib Ind er bygget op omkring to små film, der viser to situationer, hvor konflikter ofte opstår, og grundlaget for mobning kan blive skabt. Værktøjet præsenterer desuden seks vidnetyper, det vil sige måder, kollegaerne typisk reagerer på, når de er vidner til negative handlinger.

»Vi blev helt høje«

Ud fra filmene og vidnetyperne diskuterer medarbejderne, hvor konflikter risikerer at opstå på deres arbejdsplads, og hvordan man kan forholde sig som vidne for at nedtrappe situationen.

Testarbejdspladserne fandt netop, at fokus på risikosituationer og vidnernes ansvar gav god mening:

»Filmene gør noget ved os og gør indtryk på medarbejderne. Vidnetyperne var til at genkende fra personer og situationer,« evaluerer Lisbeth Windeballe Rasmussen, Rehabiliteringsenheden Kerteminde.

»Det har været en fantastisk proces. Vi blev helt høje af at kunne sætte ord på. Det har været godt at kunne fordybe sig,« beskriver Marianne Hvilsom fra Specialbørnehjemmene.

De vigtige vidner

Grib Ind er baseret på international forskning i mobning og vidnernes rolle i, om en negativ social situation kan udvikle sig til mobning.

Forskningen viser, at vidner typisk tager parti med enten den mobbede eller offeret, og at vidner, der griber ind, kan ændre den situation, de negative handlinger udspringer af.

Grib Ind - godt kollegaskab uden mobning kan hentes her


Senest revideret den 22. september 2020