Vidnetyper hænger fast

De fleste medarbejdere kan huske, hvad de har lært, når de én gang er undervist i, hvordan vidner til mobning på arbejdspladsen typisk reagerer på de konflikter, de ser.

Af Sanne Maja Funch

Det viser en evaluering af ni arbejdspladser, der for ét år siden afprøvede Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundheds værktøj Grib ind – godt kollegaskab uden mobning.

»Jeg ser meget tydeligt rollefordelingen blandt mine medarbejdere i grupperne og i de konflikter, der opstår. Jeg kan nemt italesætte reaktionsmønstre og genopfriske dem over for medarbejderne selv,« svarer f.eks. en leder fra én af testarbejdspladserne.

Kollegaer har lært at gribe ind ved konflikter

Viden om mobning hænger i vid udstrækning ved og hjælper medarbejderne med at løse uenigheder i dagligheden, før de udvikler sig til konflikter eller i sidste ende mobning.

»Jeg er blevet mere opmærksom på mine kollegaer og deres handlemønstre,« svarer én medarbejder f.eks. på spørgsmålet om, hvilken effekt forløbet omkring mobning har haft i hverdagen.

Tre ud af fire kan spotte en risikabel situation

Grib ind fokuserer på kollegaernes medansvar, når det handler om at forhindre svære konflikter og mobning. Værktøjet skitserer bl.a. seks typiske måder, kollegaer reagerer på, når de er vidne til konflikter.

I evalueringen svarer tre ud af fire, at de kan huske de fleste af de seks vidnetyper fra værktøjet. Stort set lige så mange mener, at værktøjet har medvirket til at øge viden om risikosituationer for mobning, og knap halvdelen mener, at de efterlever budskabet om at gribe ind til daglig.

»Forløbet har givet os nogle værktøjer, der er lette at arbejde med. Rollefordelingen kan italesættes i en gruppe, hvor kommunikationen pludselig bliver svær pga. nye medarbejdere eller travlhed,« siger en respondent.

Forebyg mobning før ferieplanlægningen

Uløste personkonflikter er blandt de mest almindelige årsager til mobning på arbejdspladsen. Uenigheder om vagtplanen, ferieplanlægning og opgaveløsning i det hele taget kan optrappe en konflikt, så den fører til mobning.

Derfor er det et godt tidspunkt at sætte fokus på medarbejdernes fælles ansvar for at løse konflikter nu – inden forårets og sommerens fridage og ferieuger skal fordele blandt medarbejderne.

Du kan downloade Grib ind – godt kollegaskab uden mobning gratis her.


Senest revideret den 25. august 2020