TEMA: "Bæredygtigt arbejdsmiljø" giver mening i praksis

Når først man har forstået begrebet ”bæredygtigt arbejdsmiljø”, så smitter det positivt af på både holdning og handling.

Af journalist Lone Bolther Rubin

- Vi skal ikke bare kunne holde til at være på arbejde et helt liv. Vi skal også gerne kunne gå styrket herfra og mentalt beriget. Med det fokus er vi kommet meget mere rundt om arbejdsmiljøet, end vi plejer, når vi laver den årlige strategiplan for arbejdsmiljøet. Vi har f.eks. snakket om, hvordan vi kan være mere rummelige.

Det fortæller sikkerhedsleder Marianne Astorp fra Regionshospital Nordjylland. Hun er en af de knap 30 repræsentanter fra ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet, som i efteråret 2017 har deltaget i et netværk og arbejdet med begrebet ”bæredygtigt arbejdsmiljø”.

De har bl.a. testet et dialogværktøj for BrancheFællesskabet Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration(BFA).

Formålet er at reflektere over, hvordan arbejdspladsen kan have en positiv effekt på medarbejderne i løbet af arbejdsdagen og hele arbejdslivet. Dialogværktøjet har tre overordnede temaer: udvikling, fastholdelse og rummelighed. 

Fra strategi- til medarbejderniveau

For de fleste deltagere har det været meget meningsfyldt, og der er stor interesse for at arbejde videre med det ude på arbejdspladserne.

Marianne Astorp har prøvet dialogværktøjet med den øverste ledelse på MED-niveau. Hun ser gerne, at tanken om det bæredygtige arbejdsmiljø bliver en del af alle beslutninger – fra strategisk niveau til medarbejder.

- Når man forstår meningen med bæredygtigt arbejdsmiljø, så forstår man også, hvorfor det er vigtigt at lave en risikovurdering. Og måske behøver man ikke at melde sig syg en dag, hvor man ikke yder 100 pct., fordi man har talt om rummelighed og fastholdelse, og ved, at man kan få hjælp og opbakning fra kollegerne, siger hun.

Større forståelse for hinanden

En af BFA-netværkets øvrige deltagere har allerede erfaring med, hvad bæredygtigt arbejdsmiljø kan betyde i praksis.

Anna Agerbo er arbejdsmiljørepræsentant på botilbuddet Parkvænget i Glostrup Kommune. Her har man allerede før projektet fra BFA drøftet, hvilke hensyn man skal tage til en kollega, der på grund af alder eller sygdom ikke kan løfte de samme opgaver, som de andre.

- Der kan nemt opstå snak i krogene, men vores leder fik os til at se det fra en anden vinkel. Om 20 år er det måske en af os andre, der ikke kan klare så meget, og så ville vi nok også ønske, at der var en, der vil hjælpe. Det gav os en aha-oplevelse, og nu møder vi gladelig op og giver den en ekstra tørn. Samtidig har vi fået fokus på, hvad der skal til, for at vi alle kan blive ved med at være 'fit for fight' - også til sidst i arbejdslivet, siger Anna Agerbo.

Anna har sammen med en kollega og en leder ganske kort præsenteret dialogværktøjet om bæredygtigt arbejdsmiljø for alle medarbejdere på Parkvænget.

- De var vildt glade for det, og vi glæder os til at arbejde mere med det. Når man sidder med brikkerne, skabes en hyggelig stemning omkring det, og man kan sige sin mening uden at blive klandret. Man bliver også opmærksom på de positive ting, vi allerede gør. Faktisk har vi fået en god følelse af, at der bliver taget hånd om os f.eks. med supervision og sparring, siger Anna Agerbo.

En fordel at hele TRIO'en er med

På Nyborg Heldagsskole har man testet dialogværktøjet i MED-udvalget, som fandt det yderst brugbart. En trup bestående af både arbejdsmiljørepræsentant, leder og tillidsrepræsentant har deltaget i BFA's projekt, og det giver en bred forankring.

- Det er svært at være imod noget, der er bæredygtigt. Idéen om, at man skal være frisk også, når man hver dag går hjem fra arbejde og den dag, man går på pension, er meget tiltalende for den enkelte medarbejder, ligesom man som leder er interesseret i, at folk er sunde og tilfredse, siger tillidsrepræsentant Jeppe Dørup.

Nyt syn på ansættelsespolitikken

For ham har det ikke været dialogværktøjet, der var afgørende, men mere begrebet.

- Dialogværktøjet er bare et værktøj, men tænkningen er god. Hvis man spørger, om folk er for eller imod bæredygtigt arbejdsmiljø, så har man allerede folk med. Værktøjet sikrer så, at vi kommer hele vejen rundt om de ting, der har indflydelse på arbejdslivet fra forskellige perspektiver. Der er altid noget, der er relevant, siger tillidsrepræsentanten.

Som eksempel nævner Jeppe Dørup, at man som arbejdsplads kan få et andet blik på ansættelsespolitikken, når man taler fastholdelse og rummelighed i et bæredygtigt perspektiv.

- Vores gennemsnitsalder er steget, uden vi har tænkt over det. Men nu har vi fået øje på, at vi måske ikke skal ansætte en erfaren person over 50 år næste gang. Hvis ikke vi tænker os om, risikerer vi at stå om 10 år med en masse, der skal på pension. Det er jo ikke bæredygtigt på den lange bane, forklarer han og tilføjer:

- Vi har en masse politikker for vold, stres, seniorer og så videre. Nogle af dem skulle måske opdateres. Jeg tror, det bliver nemmere for os at lave gode politikker, hvis vi hele tiden tænker på, at arbejdsmiljøet skal være bæredygtigt.

Alle medarbejdere skal igennem det

Både Regionshospital Nordjylland, Parkvænget og Nyborg Heldagsskole har planer om, at alle medarbejdere skal arbejde videre med bæredygtigt arbejdsmiljø.

Inge Mellergaard Pedersen, der er arbejdsmiljørepræsentant på Regionshospital Nordjyllands afdeling i Hjørring, har brugt 1,5 time på dialogværktøjet med en gruppe medarbejdere.

- De var begejstrede over spørgsmålene. Vi fik øjnene op for nogle helt nye ting, og vi vil helt sikkert prøve det igen, siger hun.


Senest revideret den 26. marts 2020