CASE: TRIO’er får øje på de blinde vinkler

Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland gav TRIO’er tid til at bruge dialogværktøjet ’Veje til et bæredygtigt arbejdsmiljø’, og det kunne engagere deltagerne

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Før blev der snakket lidt om løst og fast i den kun et år gamle TRIO på bo- og dagtilbuddet Fønixgården i Struer. Men nu skal dialogværktøjet ’Veje til et bæredygtigt arbejdsmiljø’ på dagsordenen og give både struktur og retning på og mellem møderne.

Fønixgårdens TRIO består af to tillidsrepræsentanter, en arbejdsmiljørepræsentant og to ledere, og de deltog alle i en TRIO-dag, som Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland holdt i slutningen af september 2019. Her fik de mulighed for at bruge dialogværktøjet, som Branchefællesskab Arbejdsmiljø Offentlig Velfærd & Administration (BFA) har udviklet.

”Det var mega godt,” siger Susanne Madsen, der er teamleder på Fønixgården.

Konflikter, vold, fysisk sundhed og feedback var nogle af de emner, Susanne Madsen og hendes kolleger kom ind på i løbet af den time, værktøjet var i brug.

”Vi fik rigtig mange gode snakke, og det gav os et godt afsæt for, hvad vi skal gå ud og arbejde med efter møderne. Det blev pludselig mere specifikt, og det er en god måde at bygge bro mellem tillidsrepræsentanter og ledelse. Vi fik åbnet op for, hvad vi hver især synes om et emne,” forklarer hun.

Fagforeningen får hele TRIO’en med på udvikling

I alt var 25-30 TRIO’er til Socialpædagogerne Midt- og Vestjyllands septembermøde i Herning fordelt på to dage. Det overordnede tema var kvalitet i TRIO’ens arbejde. Socialpædagogerne holder hvert år sådan et møde, hvor organiserede medlemmer af en TRIO kan invitere resten af TRIO’en med.

”Det er vigtigt for os, at alle parter er til stede, fordi vi tror på, det giver det største udbytte, når vi udvikler noget sammen. Hvis en af funktionerne, TR, AMR men især lederen ikke er med, så kan det være sværere at implementere den inspiration, man får på mødet,” forklarer faglig sekretær i Socialpædagogerne, Lene Skovsager.

I år inviterede kredsen Hanne Christensen fra Projekthuset Aron til at lede dagen.

Hanne Christensen har en ph.d. i arbejdsfysiologi og master i organisationspsykologi, og så har hun været med til at udvikle dialogværktøjet ’Veje til Bæredygtigt Arbejdsmiljø – kom hele vejen rundt’ for BFA.

God tid til dialog om blinde vinkler

Hanne Christensen foreslog, at Socialpædagogerne skulle bruge værktøjet på TRIO-dagen.

”Jeg kendte det ikke på forhånd, men kunne godt fornemme, at det kunne noget. Vi fik lavet et program og en invitation, som virkelig appellerede til alle tre funktioner i TRIO’en. Bare overskriften ’bæredygtigt arbejdsmiljø’ tror jeg gjorde noget. Selvom mange af vores arbejdspladser fungerer super godt, så tror jeg, at alle har svært ved at tage hul på det, man ikke har så godt fat om,” fortæller Lene Skovsager.

Det er noget af det, dialogværktøjet kan, og det blev modtaget meget positivt af deltagerne.

”Der var et stort engagement og nærvær. Flere udtalte bagefter, at det var rart, at der var sat så lang tid af til det, når nu de var samlet i TRIO’en. Det var et værktøj, som de kunne få noget ud af. De kom et spadestik længere, og de fik øje på deres blinde vinkler. De fik snakket om noget, de ikke havde fået snakket om, hvis ikke lige den brik havde været der. Det var noget af det, jeg hørte,” fortæller Lene Skovsager.

Fønixgården tager værktøjet op igen på næste TRIO-møde

TRIO’en fra Fønixgården var så begejstrede for værktøjet, at de har printet det ud og vil tage det op igen næste gang, de holder møde. Susanne Madsen oplever, at de nu har fået en retning for, hvordan de kan arbejde i TRIO’en både på og ikke mindst mellem møderne.

”Først vil vi vælge en af farverne – altså om vi skal arbejde med rummelighed, udvikling eller fastholdelse. Og så vil vi finde ud af, hvad vi vil prioritere og aftale, hvad vi skal fokusere på, når vi går fra mødet. På den måde kan vi arbejde målrettet om samme emne i stedet for tilfældigt og hver sin vej. Det bliver meget mere håndgribeligt, og vi får også bedre mulighed for at følge op og evaluere på det,” siger hun.

Hent og print ’Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø’ her.

Til gavn for både arbejdsplads og fagforening

Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland har indtil videre fået lov til at beholde de klassesæt, som de lånte af BFA til TRIO-dagen. Dem kan medlemmerne nu låne til at arbejde videre med dialogværktøjet i deres MED-udvalg eller personalegrupper – hvor det nu giver mening.

”Når vores medlemmer ringer ind med deres problemer, så handler det tit om rummelighed, mental arbejdsevne, livsfasepolitik og en åben og retfærdig organisering af arbejdet. Det er alt sammen emner, der er omfattet af dialogværktøjet,” siger Lene Skovsager.

Derfor tænker hun, at mange vil have gavn af det. Og det vil også være til gavn for fagforeningen.

”Hvis dialogen ude på arbejdspladserne kommer hele vejen rundt om arbejdsmiljøet i forhold til at øge de menneskelige ressourcer, bliver der afsæt for at skabe værdi for den enkelte, for de borgere, vi møder, og for arbejdspladsen som helhed. Så kan vi tale om, at arbejdsmiljøet bliver bæredygtigt. Og så vil der også være færre af vores medlemmer, som bliver nødt til at trække sig fra arbejdspladser eller fra faget på grund af arbejdsmiljømæssige problemstillinger,” siger Lene Skovsager og tilføjer:

”Jeg ville ønske, jeg havde haft mulighed for at bruge dialogværktøjet, da jeg var en del af TRIO’en på min tidligere arbejdsplads. Det var en god arbejdsplads, men vi havde også blinde vinkler.”


Senest revideret den 26. marts 2020