Konference om psykisk arbejdsmiljø
Kom til konference om psykisk arbejdsmiljø d. 29.-30. marts
Læs mere om konferencen
Følelser på job - workshop

Kom til workshop, hvor du kan få lejlighed til at prøve vores spritnye materialer om
”Følelser på job” af.

Invitation til 'Følelser På Job'-workshop

Følelser på job

Med nye materialer ønsker BFA at støtte arbejdspladser i at forstå og handle konstruktivt på følelser både som individ og som arbejdsfællesskab.

Følelser på job

Udover de følelser, der opstår i det daglige samarbejde med kolleger og ledere, opstår der også følelser i forhold til arbejdsopgaven. Det kan være følelser som glæde og stolthed, når arbejde og samarbejde lykkes. Men det kan også være følelser som skam og frygt, hvis opgaverne synes svære at løse eller det er svært ved at leve op til egne eller omverdens kvalitetskrav.

Når det gælder arbejdet med mennesker, er der en særlig risiko for, at medarbejderne bliver udsat for høje følelsesmæssige krav – dvs. man som medarbejder skal rumme mange oplevelser og følelser. En yderligere belastning er at det ikke altid er muligt at reagere på sine følelser. Man må bevare den professionelle tilgang overfor borgeren. Derfor er det i nogle typer arbejde særligt vigtigt at have mulighed for at bearbejde de følelser, der opstår i arbejdet med borgerne.

Materialerne er mangeartede. Der er både podcasts, fotos og tegninger, som I kan tage dialogen ud fra. Og der er både individuelle og kollektive øvelser. På de to workshops får I som arbejdsplads lejlighed til at stifte bekendtskab med materialet og give BFA feedback.

Sæt kryds i kalenderen!

Vi inviterer til workshop, hvor du kan få lejlighed til at prøve vores spritnye materialer om ”Følelser på job”. Det foregår den 1. juni i København og 3. juni i Aarhus.

Målgruppen for workshops er arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere og konsulenter som arbejder med HR, arbejdsmiljø og uddannelse.

Se invitationen og læs mere

Workshop fuldt booket

Begge workshops er på nuværende tidspunkt fuldt booket. Skriv en mail til Lise Keller på lke@bfa.dk, hvis du vil på venteliste til en af workshopsene.


Senest revideret den 8. april 2021