Følelser på job: Vejledning og redskaber

Hent alle vejledninger og redskaber til 'Følelser på job' her.

Hent redskaberne her
Flip-flap 'Følelser'
Hent den her

Episode 2 - En ressource i samarbejde og opgaveløsning

Episode 2: En ressource i samarbejde og opgaveløsning

Vær nysgerrig på hinanden Følelser kan blandt andet beskrives som noget, der cirkulerer imellem os og ikke blot noget, der kommer ’indefra’. Derfor er den vrede medarbejder ikke udelukkende den vrede medarbejders problem. Af den årsag er det også vigtigt at være nysgerrig på hinandens følelser, så man bliver bedre i stand til at forstå hinanden.

Kollektive måder at håndtere frustrationer Der skal være plads til at give udtryk for frustrationer på arbejdspladsen. Hvis det ikke bliver italesat, kan det gå hen og fylde i de private relationer til kollegaerne og dermed blive en daglig forstyrrelse. Bliver der i stedet skabt et rum til frustrationerne, bliver det også nemmere at finde kollektive måder at håndtere dem på.

Nogle giver den en ekstra tørn Alle har særlige følelsesmæssige ressourcer og kompetencer i sin familie og nære relationer. Det tager man med sig ud på arbejdspladsen. Medarbejdere med stor emotionel kapacitet kan have tendens til at påtage sig et stort ansvar for at skabe den ’gode stemning’, og det kan være nedslidende. Derfor er det vigtigt, at ledelsen anerkender, at det også er en vigtig opgave især i omsorgs- og behandlingsarbejde.

Er arbejdspladsen i stand til at bruge følelser og den energi, der ligger relationer, som en ressource i løsningen af kerneopgaven? Det er blandt andet det, som de medvirkende, sociologerne Merete Monrad og Poul Poder, giver input til i denne episode. Emotionel kapital og hvordan den anvendes på arbejdspladsen, er omdrejningspunktet.

Merete Monrad er forsker og ansat som associeret professor på Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet- Hun er blandt andet ekspert i socialt arbejde og omsorgsarbejde på børne- og ældreområdet.

Poul Poder er lektor på sociologisk institut på KU. Poul har forsket i følelsernes sociologi i en årrække. Blandt andet har han beskæftiget sig med følelser i arbejdslivet i forbindelse med organisationsforandringer.

Alle podcast er bygget op om en samtale og varer knap 30 minutter.

Følg podcasten

Vil du have alle episoder af podcasten automatisk? Klik på ikonerne for at vælge, hvor du vil følge podcasten.


Apple 
podcast
(iOS)

Google
podcast
(Android)

RSS

 

Spotify

 


Senest revideret den 9. februar 2022