Trivsel i lederrollen

Få inspiration til at udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø.

Hent værktøjet her
Coaching for ledere

Få inspiration til, hvordan du som leder kan bruge coaching som et værktøj til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde.

Hent værktøjet her

7 råd om at lede eksperter

Læs her syv gode råd til hvordan du bevarer dig selv og dit gode arbejdsmiljø samtidig med at du leder medarbejdere med vidt forskellige faglige kompetencer.

Af Mette Marie Karlberg 

Som leder står du sikkert dagligt over for medarbejdere med en specialviden om deres fagområde, som overstiger din egen. Din opgave som leder er ikke at vide alt. Men du skal være ekspert på det fagområde, som er dit, nemlig ledelse.

Her er syv 7 råd om, hvordan du bliver en god leder for eksperter:

  1. Løft dig op over din egen faglige baggrund. Nogle ledere dyrker deres egen ekspertise frem for at udøve ledelse. Men ledelse af eksperter er at skabe grobund for, at andre kan udfolde deres faglige ekspertise. 
  2. Understøt frem for at forstå. Du skal ikke nødvendigvis kunne forstå din medarbejders vidensfelt. Du skal kunne understøtte eksperten i at finde de rigtige rammer og forhold, som ekspertisen kan udfolde sig bedst i.
  3. Adskil din position fra din person. Måske bliver du som leder bliver mødt med kritiske spørgsmål, som umiddelbart går på din faglighed. Men husk, det er din position som leder, der bliver angrebet og ikke din faglighed - eller dig som person.
  4. Find balancen mellem den faglige viden og generel ledelse. Du skal vide nok om dine medarbejderes faglighed til, at du forstår deres arbejdsvilkår og bliver respekteret - men ikke så meget, så det hæmmer dig i din lederrolle fx fordi du overtager dine medarbejderes opgaver eller involverer dig på detaljeplan.
  5. Få opfyldt dit behov for accept fra ligestillede kolleger. Du skal ikke hente din anerkendelse blandt dine medarbejdere, men blandt andre ledere, som er på samme niveau som dig.
  6. Tag lederfrakken på. Du kan lige så godt vænne dig til det: Det er dig, der er lederen og dig, der skal tage beslutningerne, også de svære.
  7. Brug sparring, coaching eller netværk. Det kan være vejen ud af den ensomhed, der kan følge med et lederjob, hvor du ikke ved det samme som dine medarbejdere. Samtidig får du respons på din egen faglighed – ledelse.

De syv råd bygger bl.a. på viden og erfaringer indsamlet gennem projektet ’Hjælp til selvhjælp for ledere’ samt interviews med coach og proceskonsulent Lars Bo Jespersen, Go’Proces, oversygeplejerske Henriette Kaae, Regionshospitalet Horsens, m.fl.


Senest revideret den 12. marts 2020