Trivsel i lederrollen

Få inspiration til at udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø.

Hent værktøjet her
Coaching for ledere

Få inspiration til, hvordan du som leder kan bruge coaching som et værktøj til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde.

Hent værktøjet her

Case: De "hellige" pauser og ledernetværket

Det med at holde pauser har Jan Nielsen altid gjort. "Det er vigtigt for ikke at blive udbrændt" pointerer han. I Jan Nielsens lægepraksis i Aarhus har de fastlagte pauser, hvor man "skal" komme. Der skal være en god grund til at man vælger at springe en skemalagt pause over. "Det er hellig tid." Jan Nielsen taler af erfaring, når han fortæller, at mangel på pauser er noget af det, der gør at mange, særligt i hans fag, bliver udbrændte.

Han har på en tidligere arbejdsplads oplevet, at man ikke holdt pauser sammen og mange ofte slet ikke holdt pauser. Man hentede en kande kaffe om morgenen og sad hele dagen på sit kontor med den og sin madpakke.

Pauserne er hellige

Det var blandt andet denne oplevelse der gjorde at Jan Nielsen indførte pauserne som hellig tid i sin egen praksis. ”Her taler man om alt mulig andet end det faglige. Det betyder noget for holdfølelsen.”

Det kan skride ind imellem, men der er det vigtigt at man har opbygget en fælles kultur omkring det, så man kan holde hinanden op på at få overholdt pauseaftalerne.

Det betyder noget for det kollegiale. Man lægger mærke til om nogen har en skidt dag og det giver en god ånd. Det skaber et rum, så man kan snakke om ting og undgå at de udvikler sig til noget større og mere alvorligt, end det måske behøver. ”Og så gør det det bare sjovere”, siger Jan Nielsen.

Jan Nielsen bruger sin kalender som et værktøj til at få tid til at reflekterer eller til bare at kigge ud i luften. I perioder hvor der er travlt i klinikken kan han have behov for at booke et par korte møder med sig selv, hvor han ikke har noget planlagt. ”Jeg sidder og stener den lidt som man siger”, fortæller han. Det kan give lidt ro på i de perioder hvor der er lidt hektisk.

Netværk af kolleger

Ud over det Jan Nielsen selv gør i hverdagen, har han også en fast gruppe af ledere som han mødes med ca. hver sjette uge. De er seks i gruppen og de bruger møderne til at tale om ledelsesproblemer og personalesager. Han kommer med flere eksempler på konkrete situationer, hvor det har været rigtig nyttigt at få noget feedback på beslutninger han har truffet i en given situation, som han efterfølgende har haft brug for at vende med lederkollegaerne.

”Hvis det er svært er det vigtigt ikke at gå alene med det, men at søge støtte”, det er det råd Jan Nielsen gerne vil give videre til andre ledere. ”Det betyder noget at have et godt netværk – det er vigtigt. Det er ikke altid nemt at være leder.”


Senest revideret den 21. februar 2020