Trivsel i lederrollen

Få inspiration til at udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø.

Hent værktøjet her
Coaching for ledere

Få inspiration til, hvordan du som leder kan bruge coaching som et værktøj til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde.

Hent værktøjet her

Case: Fra leder-APV til coachuddannelse

Per Jensen, der er sekretariatsleder i Ældre- og Handicapforvaltningen i Gandrup ville gerne sætte fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø. Inspireret af BAR SoSus værktøjer for ledere ønskede han at arbejde med en leder-APV. En organisationsændring satte arbejdet i bero og i stedet tog han initiativ til at starte fire nye netværksgrupper, som stadig kører og fungerer rigtig godt.

Det betyder ifølge Per Jensen meget for lederne at have et forum, hvor man kan dele erfaringer og problemstillinger med andre ligesindede, men også et forum, hvor man kan udfordre sin egen lederrolle og teste beslutninger eller problematikker i trygge rammer.

Pejlemærker omsat til APV

I ældreområde Nord afholdt man to temadage med fokus på ledelse. Disse endte ud med at der blev nedfældet nogle kultur- og værdi pejlemærker. En lille gruppe fik derefter som opgave at få pejlemærkerne omsat til APV.

Arbejdet med APV’en har dog siden hen ændret karakter. En forelæggelse for ledelsen, endte ud i en beslutning om at alle ledere skulle igennem en coachuddannelse. To af lederne i området har allerede fået en sådan coachuddannelse og erfaringerne herfra har været positive.

Der er enighed blandt lederne og den øverste leder om at det at sætte fokus på proces og udvikling for lederne giver højere grad af involvering og mulighed for mere støtte, både i forhold til ledelsesopgaver og i forhold til hinanden.

Ledermøder om proces og dialog

I praksis er der planlagt ledermøder hver 14. dag, hvor indholdet ifølge aftale med den øverste leder er proces og dialog og ikke drift.

Dette understøtter arbejdet med at skabe et positivt arbejdsmiljø for lederne og der er gjort meget ud af at de værdier, der blev nedfældet i forbindelse med forberedelserne til leder-APV-arbejdet er blevet ført videre ind i coachuddannelsen og ledermøderne.

Det har været afgørende for at holde arbejdet i gang og gejsten oppe, at den øverste leder har været indstillet på at holde fokus på proces og mindre på drift.

Desuden har han været opmærksom på at lederne selv skal mere på banen i forhold til at sætte dagsordenen. Det skaber involvering og giver lyst til og mod på at arbejde med en konstant udvikling af det gode arbejdsmiljø for lederne.

Som Per siger: ”Kollegaerne gider ikke flere skemaer, de vil have dialog.”


Senest revideret den 21. februar 2020