Trivsel i lederrollen

Få inspiration til at udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø.

Hent værktøjet her
Coaching for ledere

Få inspiration til, hvordan du som leder kan bruge coaching som et værktøj til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde.

Hent værktøjet her

Om projektet: Hjælp til selvhjælp

Projekt 'Hjælp til selvhjælp' har fra 2006-2011 udarbejdet en vifte af inspirationshæfter og værktøjer til at styrke den enkelte leders trivsel, motivation og arbejdsglæde.

Bag projektet står BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Projektet er et led i en samlet indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Andre projekter handler om stress og udbrændthed, vold og konflikter, mobning og skiftende arbejdstider. 

Lederne er under pres

Baggrunden for projektet er en række undersøgelser, som viser, at lederne oplever et stigende pres fra både medarbejdere og topledelse. Der er derfor et stort behov for metoder og værktøjer, som går bag om selve lederrollen og fokuserer snævert på lederens eget psykiske arbejdsmiljø og deres håndtering af personalets.

Ledercoching som metode

Som led i projektet fik 20 ledere i social- og sundhedssektoren personlig coaching på deres lederrolle og konkrete problemstillinger i deres arbejde. Erfaringerne fra ledercoachingen indgik i fire lederværktøjer om lederrollen, ledercoaching, leder-APV og netværk for ledere.

De 20 deltagere i ledercoachingen er udvalgt blandt 160, som i efteråret 2006 meldte sig til projektet. Lederne repræsenterer alle de vigtigste faggrupper i alle dele af social- og sundhedssektoren.

Historiestafet: Erfarne ledere fortæller

Sideløbende hermed deltog 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren i en historiestafet. I stafetten fortalte lederne om deres egne erfaringer med lederrollens udfordringer, dilemmaer og sejre. Hent hæftet med historierne her.

De oprindelige værktøjer er blevet opdateret i 2015 og gennemgribende revideret og sammenskrevet til to hæfter 'Trivsel i Lederrollen' og 'Coaching for ledere'. Læs mere omkring værktøjerne her.

Yderligere oplysninger

Kontakt projektleder, arbejdspsykolog Lise Keller, BFA Velfærd og Offentlig administration 


Senest revideret den 7. juli 2021