Flip-flap til 'Anerkendende øvelser'
Hent den her
Flip-flap 'Sociale styrker'
Hent den her

Grundprincipper i den anerkendende tilgang

Når du arbejder med den anerkendende tilgang er der en række grundprincipper, som du kan starte med. Det handler især om at fokusere på det, der virker, og at stille anerkendende spørgsmål.

Fokus på løsninger

Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser:

 • At konstruktiv opmærksomhed øger vores selvværd og giver os mere mod på nye udfordringer
 • At vi bliver mest inspireret til at tænke og handle anderledes, når vi forfølger tanker om en fremtid, vi ønsker os.
 • At vi ofte kan lære mere af vores succeser end af vores fejltagelser.
 • At man ikke finder løsninger, når man kun leder efter fejl. 

Fokus på det, der virker

En særlig måde at stille spørgsmål på kendetegner anerkendende kommunikation. Når man fx evaluerer et forløb, undersøger man ikke straks, hvad der gik galt, men kan i stedet starte med at spørge:

 • Hvad er et godt forløb? Hvad fungerede bedst i forløbet?
 • Hvad har kendetegnet de gode forløb, vi har haft?
 • Hvad skal der til, for at vi får endnu flere gode forløb?
 • Hvad skal jeg – og andre – gøre mere og mindre af?

Anerkendende spørgsmål

Den anerkendende tilgang bruges til at stille spørgsmål, der åbner dialogen. Du kan fx overveje:

 • Hvordan du kan stille et spørgsmål, der får den anden til at fortælle mere og uddybe.
 • Hvordan du kan anerkende den andens synspunkt (selvom du ikke er enig i det).
 • Hvordan du kan invitere den anden til at se sagen fra andre synsvinkler end sin egen.
 • Hvordan du kan dreje samtale ind på jeres samarbejde og det, I begge gerne vil opnå.
 • Hvordan du kan spørge ind til det, som har gjort, gør eller vil gøre en positiv forskel.

Anerkendelse og arbejdsmiljøet

Gennem de seneste 30 år er der forsket intensivt i arbejdsmiljøproblemernes årsager og mulige løsninger. Derfor ved vi en del om, hvad der skaber et dårligt arbejdsmiljø. Og de fleste arbejdspladser har da også været særligt opmærksomme på manglerne i deres arbejdsmiljø.

En anerkendende tilgang består ikke i at benægte eller fortie problemer. Men den peger på, at den korteste vej til forbedringer – også af arbejdsmiljøet – ofte kan være at se fremad mod den situation, man gerne vil opnå. At man kan gå til problemerne på en anden måde end at placere skyld og ansvar for det, der er gået galt.

En anerkendende og en mere problemorienteret tilgang behøver ikke at udelukke hinanden. I nogle situationer eller faser passer den ene bedre end den anden. Det kan også være et spørgsmål om, hvilken tilgang der giver bedst mening og er mest hensigtsmæssig for en bestemt deltagerkreds og arbejdspladskultur.

Anerkendende kommunikation er ikke kun et muligt redskab i dialogen om bedre arbejdsmiljø. At skabe en anerkendende kultur med konstruktiv opmærksomhed og feedback kan i sig selv styrke både selvværd og samarbejde - og dermed forbedre arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.


Senest revideret den 25. august 2020