Flip-flap til 'Anerkendende øvelser'
Hent den her
Flip-flap 'Sociale styrker'
Hent den her

Det der giver os energi

I arbejdet med at forebygge stress kan det være svært at vide, hvor man skal tage afsæt: I det, der fremmer stressreaktioner, eller tværtimod i det der skaber trivsel og forebygger stress. Denne øvelse foreslår jer til en start til at gøre begge dele.

Øvelsen giver jer en række redskaber til at undersøge, hvilke dele af arbejdet, der giver energi og hvilke, der dræner for energi. Den lægger også op til at skelne mellem, hvad I kan ændre på, og hvad I må acceptere. Formålet med øvelsen er at afklare, hvor I har mest behov for at forebygge og håndtere stress.

Øvelsen kan fx bruges i en arbejdsmiljøgruppe eller for hele eller dele af personalegruppen. Den kan gennemføres på mellem 1 og 3 timer.

Download "Det der giver os energi"


Senest revideret den 11. marts 2021