Flip-flap til 'Anerkendende øvelser'
Hent den her
Flip-flap 'Sociale styrker'
Hent den her

Fortælledage

En fortælledag kan være med til at "holde gryden i kog", når I arbejder med den anerkendende tilgang. Her kan I fastholde fokus på medarbejdernes gode historier og genopfriske principperne bag den anerkendende samtale.

På en fortælledag interviewer deltagerne på skift hinanden om et udvalgt emne - ud fra den anerkendende tilgang.

Redskabet gennemgår i grove træk, hvordan I kan tilrettelægge fortælledagen.

Download "Fortælledage"


Senest revideret den 11. marts 2021