Flip-flap til 'Anerkendende øvelser'
Hent den her
Flip-flap 'Sociale styrker'
Hent den her

Supplement til APV

En arbejdspladsvurdering (APV) har normalt fokus på arbejdspladsens problemer med arbejdsmiljøet. Ved at integrere de anerkendende principper i jeres APV, får I skærpet opmærksomheden på styrker og muligheder. På den måde kan I forbedre arbejdsmiljøet med afsæt i arbejdspladsens stærke sider.

I Supplement til APV spørger man ind til, hvad medarbejdere og ledere ønsker sig af fremtidens arbejdsmiljø. Det gør det lettere for arbejdsmiljøgruppen at lægge handlingsplaner, hvor nye initiativer knytter sig direkte til positive erfaringer og det, I allerede gør godt.

Værktøjet består af en enkel tjekliste med ti trin i en anerkendende APV.

Download "Supplement til APV"


Senest revideret den 11. marts 2021