Psykisk APV+

Publikationen henvender sig til alle, der har ansvar for at designe og drive APV-processen eller fungerer som rådgivere og hjælpere i sådanne processer.

Hent hæftet her
Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Fremtidsværksted

Fremtidsværkstedet er en metode til at få ideer til at udvikle betingelserne på arbejdet.

Fremtidsværkstedet kan:

 • Skabe ideer 
 • Sætte udviklingsprocesser i gang 
 • Løsne op for rutiner, vanetænkning og tomgang 
 • Handle i forhold til problemerne 
 • Formulere fælles målsætninger 
 • Bringe alles ressourcer i spil 
 • Styrke institutionskulturen

Faserne

Fremtidsværkstedet består en række faser. Arbejdspladsen bevæger sig fra kritik, utopi og til virkeligheden. I processen skabes en syntese af de forskellige faser.

Kritikfasen

Alt sættes under den kritiske lup, og der er mange negativer i luften. 1-2 timers brainstorm, hvor alle stikord skrives op så alle kan se dem fx på vægaviser.
Til sidst samles alle punkterne i nogle vigtige hovedtemaer. 

Utopifasen

Start med brainstorm (1-2 timer) på alt det, man godt kunne tænke sig hvis der ingen begrænsninger var: Alt kan lade gøre!

Stikorden samles i temaer, og der arbejdes med temaer i gruppearbejde i 3-6 timer, hvor utopien bliver foldet ud i ord, tegninger eller andre kreative udfoldelser.
Utopier præsenteres til sidst for alle – måske et teaterstykke en tv-avis eller en rettergang.

Virkelighedsfasen

I virkelighedsfasen kobles kritik og utopi. Der holdes både fast i kritikken og ønskerne tages alvorligt.

 • Vil vi virkelig de utopier når det kommer til stykket? 
 • Hvad skal der så ske - på kort sigt og på langt sigt? 
 • Hvad er forhindringerne? 
 • Hvilke handlinger skal vi først sætte i gang?

Til sidst aftales det, hvem der gør hvad i forhold til utopierne, og endelige følges der op 6-8 uger efter seancen med spørgsmål som:

 • Hvordan er det gået? 
 • Hvad gør vi nu?  
 • Er der nogen, der skal have hjælp? 
 • Skal vi fortsætte - måske med nye utopier? 

Senest revideret den 7. april 2020