GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

 

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her
Fri for mobning - Inspirationshæfte

 

Dette er et inspirationsmateriale om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen her.

Hent hæftet her
Plakat: Grib ind over for mobning

Hvordan griber vi ind?

Hent plakaten her

Grib ind ved mobning

Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning er et populært og velafprøvet værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning.

Værktøjet "Grib ind – godt kollegaskab uden mobning" er bygget op omkring to filmklip og seks vidnetyper, som man kan diskutere ud fra klippene. Du kan hente værktøjet nederst her på siden.

Værktøjet indeholder bl.a. en præsentation af forskellige reaktioner som vidner kan have i de svære situationer. Vi kalder dem vidnetyper. Det skal ikke forstås sådan, at man som kollega eller leder er en bestemt type, men snarere, at der er nogle typiske reaktioner, alle kan ty til i større eller mindre omfang.

Hent materialet

Her kan I hente alt det som I har brug for til at gribe ind for et godt kollegaskab uden mobning. 

Seks vidnetyper

Med udgangspunkt i to film introducerer værktøjet "Grib ind" seks forskellige vidnetyper, der karakteriserer forskellige måder, som vidner til negative sociale situationer, eller mobning, kan reagere på. 

  • Kuglestøberen
  • Assistenten
  • Den Passive
  • Mægleren
  • Forsvareren
  • Sympatisøren

Hent de 6 vidnetyper til udklip.

Det er en god idé at forebygge mobning – både for den enkelte og for arbejdspladsen

Hør Eva Gemzøe Mikkelsen fortælle om, hvordan I forebygger mobning og styrker jeres kollegaskab. 

ANDRE GODE LINKS

Klag over mobning
Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning på arbejdspladsen.

Grundbog om mobning
Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger udkom i 2007.

Mobning
Temaside fra Arbejdsmiljø i Danmark.

AT Vejledning 4.3.1
Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane.

Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen
Rapport fra NFA (2009). 

Sådan afsløres mobning på arbejdspladsen
Forskere har fundet en ny metode for, hvordan mobning på arbejdspladsen synliggøres.


Senest revideret den 7. december 2021