Populære materialer

Her kan du se ti populære materialer om psykisk arbejdsmiljø.

Prioritering af kerneopgaven
Formålet med ”Prioritering af kerneopgaven” er at sætte fokus på den fælles kerneopgave, den fælles prioritering og samtidig få en dialog om forventninger til kerneopgaven.

To enkle skemaer - APV
Det behøver ikke at være svært at lave en APV. Ved hjælp af skemaerne i denne pdf, kan I let komme i gang med arbejdet.

Social kapital
Hæftet Social kapital retter sig mod dig, som er leder med personaleansvar og andre, der er optagede af at udvikle trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

Spørgeskema om social kapital
Med dette værktøj får I mulighed for at tilpasse et omfattende spørgeskema om social kapital til netop jeres arbejdsplads. Spørgeskemaet er i virkeligheden en række delredskaber, der giver jer mulighed for at tilpasse et omfattende spørgeskema om social kapital, så det passer nøjagtigt til jeres arbejdsplads.

Sunde Arbejdsrytmer
Sunde arbejdsrytmer handler om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. En time med forstyrrelser og manglende koordinering opleves anderledes end en time, hvor det hele spiller sammen, og vi opnår resultater til gavn for borgerne, patienterne eller børnene.

Fire hurtige om social kapital
Dette værktøj kan I bruge til at skabe et overblik over, hvordan det ser ud med den sociale kapital på jeres arbejdsplads. Selve værktøjet består af et lille spørgeskema, der kun tager omkring to minutter at udfylde.

Flipflap - Find den sociale kapital
Lad evt. flip-flappen ligge fremme som en synlig påmindelse om, at social kapital findes på alle arbejdspladser. Og brug den når I vil stille skarpt på den sociale kapital på jeres arbejdsplads. Den sociale kapital vokser nemlig, når man arbejder med den.

Værktøjsserien ’Vi forebygger stress sammen’
'Vi forebygger stress sammen' er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Serien består af 10 værktøjer til organisationsudvikling og forebyggelse af stress.

Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning
”Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning” er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, og er afprøvet på ni arbejdspladser.

Flip-flap til "anerkendende øvelser"
Flip-flappen kan bruges til at sætte en dialog i gang om, hvordan I kan styre uden om trusler og vold, hvis I arbejder inden for social og sundhedsområdet.


Senest revideret den 25. august 2020