En praktisk tilgang

Social kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse kerneopgaven. Det handler om de relationer, der er i virksomheden, og hvordan de er. Hvis relationerne bygger på tillid, samarbejdsevne og retfærdighed, så har virksomheden en høj social kapital.

Definitionen på social kapital er ganske klar. Til gengæld mangler der stadig et langt sejt træk, før forskerne helt og fuldt forstår de mekanismer, der er i spil i forbindelse med virksomhedernes arbejde med social kapital. Samtidig er der stadig en lang række uafklarede spørgsmål i forbindelse med den konkrete tilgang til arbejdet med social kapital. For hvordan gør man egentlig?

Netop ønsket om at finde praktiske og konkrete måder at håndtere arbejde med social kapital er baggrunden for BAR SoSus (nu BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø - BFA) kulturprojekt om social kapital.

Gode erfaringer

Eva Thoft fra konsulentvirksomheden Grontmij/Carl Bro er medforfatter på hvidbogen ”Virksomhedens sociale kapital”. Hun er en af de konsulenter, der har været med til at udvikle værktøjerne til arbejdet med social kapital, og hun har også vejledt nogle af de deltagende arbejdspladser i BAR SoSus projekt om social kapital.

”Projektet har dokumenteret, at høj social kapital ikke kun har betydning for trivsel. Den har også betydning for kvalitet og produktivitet. Det hænger bl.a. sammen med, at udveksling af viden er nødvendigt, for at man overhovedet kan udføre sit arbejde. Og udveksling af viden kræver tillid. Det er jo også grundlaget for, at man som medarbejder kan træffe beslutninger og dermed udføre sit arbejde fagligt forsvarligt. Det har kort sagt betydning for mange ting i virksomheden,” siger Eva Thoft .

Den øverste ledelse

Det har været vigtigt for BAR SoSu at få den øverste ledelse i Odense Kommune og på Bispebjerg Hospital med i projektet. For selvom de øverste ledere ikke har deres daglige gang på institutioner eller afdelinger, så er de med til at skabe rammerne. De skulle simpelthen være med til at diskutere projektet, fordi resultaterne får betydning for hele hospitalet – eller hele kommunen.

Men i det hele taget har forholdet og kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere været af overordnet betydning i projektet, fortæller Eva Thoft:

”Relationerne mellem ledelse og medarbejdere er meget centrale. Derfor er retfærdighed også en meget vigtig pointe, fordi en ledelse har magten til at tage beslutninger. I den forbindelse kommer retfærdigheden også i spil: Gør ledelsen det på en ordentlig måde? Faktisk kan man sige, at social kapital i høj grad handler om, hvorvidt tingene foregår på en ordentlig måde. Og hvis de gør, så vil medarbejderne også i højere grad yde det, de kan,” siger Eva Thoft

Flere forskellige værktøjer

Ud over et spørgeskema, der kan kortlægge den sociale kapital på de fem medvirkende arbejdspladser, er der blive udviklet flere andre værktøjer.

”Det har hele tiden været vores sigte i det her projekt, at få gjort tingene konkrete. Altså: Hvad er det på en hjerteafdeling, der skaber tillid og retfærdighed? Eller på et hospital som sådan. Hvad er det for nogle beslutningsprocesser, som man har? Og er de med til at opbygge tillid, eller er de med til at nedbryde tillid? Det er det, vi er blevet klogere på,” siger hun.

Video

Hør hvad Eva Thoft, der er med til at stå for udviklingsaktiviteterne, har at fortælle, bl.a. om ønsket om at finde praktiske og konkrete måder at håndtere arbejdet med social kapital på. 

 

Spørgeskema om social kapital

Spørgeskema fra NFA kortlægger den sociale kapital.

 

Hent skemaet her