Hæftet går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital.

Hent hæftet her

Dette hæfte er skrevet til alle på uddannelsesområdet, der gerne vil vide mere om, hvad social kapital er, og hvordan man kan arbejde med den i praksis.

Hent hæftet her

En bæredygtig fynsk succes

For den daværende hjemmeplejegruppe ”Dalumgruppen” i Odense Kommune har social kapital-projektet være lidt af en mirakelkur på en lang række dårligdomme og problemer. Der var stor udskiftning på ledelsesposterne. Der var højt sygefravær. Der var dårlig økonomi, hård kommunikation, manglende respekt for forskelligheder og et stort antal borgerklager.

Både personalet og den nye ledelse tog fat i både de fastlåste arbejdsrutiner - og i det dårlige samarbejde og kommunikationen – alt sammen med den systematik og i den ramme, som BAR SoSu-projektet (nu brancheFællesskab for Arbejdsmiljø - BFA) lagde fundamentet for. Det betød, at medarbejderne pludselig følte sig inddraget og ansvarliggjort i forhold til arbejdet – og der opstod et langt bedre klima og en høj grad af selvledelse i Dalumgruppen.

Udviklingskoordinator Kamma Trier Hansen beskriver udviklingen som noget nær mirakuløs:

”Det har givet meget stor arbejdsglæde på det overordnede plan – og der er langt mere tillid i gruppen. Faktisk kan man sige, at Dalumgruppen løftede sig over blot et år fra et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø med højt sygefravær og lavt fagligt og personligt selvværd og selvtillid til en forandringsparat gruppe med højt engagement, stor arbejdsglæde, sammenhold, evne til at udnytte forskelligheder - og et fald i sygefraværet på over 50 pct.”

Den positive energi i gruppen gav sig også direkte udslag i mere retfærdig opgavefordeling og en bedre økonomi. 

Alt dette havde også en enorm betydning, da det meste af Dalumgruppen skulle undergå en strukturel ændring – så den blev en del af den såkaldte ”Bøgedalsgruppe” i kommunen.

”Og der er ikke tvivl om, at det har haft stor betydning for både de daværende medarbejdere af Dalumgruppen – og for alle de nuværende medlemmer af Bøgedalsgruppen, at projektet er gennemført med så gode resultater, for Bøgedalsgruppen har fået nogle kolleger, der er positive overfor den forandring, der er sket, åbne for det nye samarbejde og interesserede i både at lære fra sig og lære nyt,” siger udviklingskonsulent Kamma Trier Hansen.

Indsatsen i Odense Kommune var indstillet til årets arbejdsmiljøpris, og trods mange rosende ord, blev det ikke til en plads på den øverste del af podiet. Til gengæld synes de medvirkede medarbejdere, ledere og konsulenter, at der allerede er vundet en vigtig sejr, som har langt større rækkevidde:

”Der har været en så markant personlig og faglig udvikling i den daværende Dalumgruppe, og den positive energi har spredt sig meget i kommunen, så vi kan kun sige, at vi allerede har vundet stort,” siger Kamma Trier Hansen.

ANDRE GODE LINKS

Fakta-ark om Social kapital
Læs fakta-arket fra NFA: "Social kapital – et afgørende element i ledelsen og organiseringen af danske virksomheder".

Rustet til forandringer?
Læs om, hvordan social kapital kan ruste arbejdspladsen til forandringer på NFA's hjemmeside.


Senest revideret den 21. februar 2020