Hæftet går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital.

Hent hæftet her

Dette hæfte er skrevet til alle på uddannelsesområdet, der gerne vil vide mere om, hvad social kapital er, og hvordan man kan arbejde med den i praksis.

Hent hæftet her

Prioriteret fra toppen

Arbejdet med social kapital i Odense Kommune har været prioriteret fra højeste sted. Det har været indskrevet i alle de kommunale direktørers servicekontrakter i både 2009 og 2010, at der på arbejdspladserne i Odense Kommunes forvaltninger skulle arbejdes systematisk med social kapital.

I den forbindelse har materialet og indsatsen i det tidligere BAR SoSus (nu brancheFællesskab for Arbejdsmiljø - BFA) projekt om social kapital også spillet en central rolle.

Seks arbejdspladser i Odense Kommune har deltaget direkte i BAR SoSus projekt, hvor eksterne konsulenter i samarbejde med arbejdspladserne har afprøvet værktøjerne til brug for arbejdet med social kapital. Efterfølgende har Børn- og Ungeforvaltningen i Odense gennemført et projekt på fire skoler og otte daginstitutioner efter samme model og arbejdsmetode. Tilsvarende gennemfører hele hjemmeplejen i Odense Kommune i øjeblikket et procesforløb på baggrund af spørgeskemaundersøgelser efter skabelonen fra BAR SoSus projekt. Dermed har Odense Kommune været blandt de første til at bruge erfaringerne og de værktøjer, der er udviklet i forbindelse med projekt-forløbet.

Den energi, der er lagt i arbejdet med social kapital i Odense Kommune skyldes ikke mindst at indsatsen har været sanktioneret fra topledelsen – lige fra starten. Ved projektets begyndelse sagde stadsdirektør Jørgen Clausen: ”Vi investerer i den sociale kapital, fordi vi tror på, det skaber større arbejdsglæde, sammenhold og fornyelse på vores arbejdspladser – med bedre service til borgerne som resultat.”

I den efterfølgende evaluering af BAR SoSus projekt i Odense Kommune, er der lagt stor vægt på, at fokus i projektet har været at skabe målbare resultater og konkrete værktøjer. Herudover fremhæver evalueringen at,”projektet har givet en række særdeles positive resultater i forhold til dels trivsel på de deltagende arbejdspladser og dels nye indsigter og erfaringer i forhold til hvordan, det kan give mening og effekt at arbejde med social kapital i praksis.”

ANDRE GODE LINKS

Fakta-ark om Social kapital
Læs fakta-arket fra NFA: "Social kapital – et afgørende element i ledelsen og organiseringen af danske virksomheder".

Rustet til forandringer?
Læs om, hvordan social kapital kan ruste arbejdspladsen til forandringer på NFA's hjemmeside.


Senest revideret den 26. marts 2020