Færre episoder med vold efter forebyggelsespakke

"Fra fortælling til forandring" har vitterligt forandret hverdagen på plejecentret Vindeby Pilevej.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Der er stort set ingen episoder med vold på plejecentret Vindeby Pilevej på Tåsinge. Men sådan var det ikke for et år siden. Dengang oplevede mere end hver tredje af de cirka 40 medarbejdere, at de ofte eller somme tider var udsat for vold eller trusler.

- Vores beboere har demens eller psykiatriske problemer. En del af dem har en udfordrende adfærd og svært ved at forstå det, vi siger. De kan være en potentiel voldsrisiko, forklarer sektionsleder Lene Ditlevsen.

Forebyggelsespakke: Fra fortælling til forandring

Derfor valgte Svendborg Kommune og plejecentret at søge om en af de nye voldsforebyggelsespakker fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Pakken giver kompensation for de timer, der bruges på et fastlagt projekt.

Seks medarbejdere blev uddannet til at være supervisorer for deres kolleger. På en række gruppemøder i løbet af et halvt år, udvekslede de fortællinger om deres oplevelser med vold. Erfaringerne kom i spil på en helt ny måde, og der skete en imponerende læring.

- Det har rykket helt vildt. Vi er mere på forkant, mere nærværende og bedre til at bruge fællesskabet til at blive klogere. Den åbne dialog er blevet en del af hverdagen, siger Lene Ditlevsen.

Helt anden åbenhed

Både hun og arbejdsmiljørepræsentanten, Lene Marcussen, er glad for, at fortællingerne foregik i små medarbejdergrupper uden leder.

- Vi får masser af god supervision af vores leder. Men man får en anden form for åbenhed, når man er sammen med dem, man samarbejder med i det daglige, og som kender de samme beboere, siger Lene Marcussen.

Nye redskaber til at håndtere situationerne

Hun og kollegerne er blevet bedre til at håndtere beboernes særlige behov. Det kan være at trække sig i tide og vende tilbage til opgaven - eller det kan være en anden måde at gå til opgaven på.

For eksempel er der en beboer, som bliver forvirret, når der bliver stillet for mange spørgsmål. Han kan godt finde på at lange ud efter personalet, når det bliver for meget.

- Nu spørger vi ikke så meget mere, men siger bare hvad vi gør. I stedet for "er det i orden, at jeg lige vasker dig nu?", så siger vi i stedet "jeg vasker dig nu." Når vi er færdige, så er der en helt anden mulighed for at snakke med ham på en god måde, siger Lene Marcussen.

Stort ejerskab og engagement

Lederen Lene Ditlevsen tror en del af succesen skyldes, at alle har været med - også de faste afløsere, som ofte kan være allermest udsat. Og at hun som leder kun har haft en birolle.

- Det giver ejerskab og engagement. Og så er det en succesoplevelse, når man rent faktisk oplever, at det virker. Jeg tror på, det giver større arbejdsglæde, og det kan mærkes - også blandt beboerne, siger hun.

Søg om en voldsforebyggelsespakke

Svendborg Kommune har allerede søgt og fået en voldsforebyggelsespakke til en anden institution. Det fortæller arbejdsmiljøkonsulent Hans Schick.

- Det står ikke alene. Vi har allerede arbejdet meget med, hvordan vi registrerer voldsepisoder og hvilke procedurer, der er omkring det. Forebyggelsespakken er noget, vi kan bruge der, hvor der er særlige behov. Og det lader til at være en virkelig god metode, siger han.

OBS! Der kan ikke længere søges forebyggelsespakker.

FAKTA

Sådan svarede medarbejderne på Vindeby Pilevej før og efter forløbet med voldsforebyggelsespakken på spørgsmålet: "Oplever du vold eller trusler med vold?"

- meget ofte. Før 3 pct. Efter: ingen.
- somme tider. Før 34 pct. Efter: ingen.
- sjældent. Før 34 pct. Nu 29 pct.
- næsten aldrig. Før 28 pct. Nu 71 pct.

FOREBYG VOLD PÅ BOTILBUD

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer til botilbud samt boformer for hjemløse.

Læs retninglinjerne her

NYT FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

På voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

I det sidste nyhedsbrev udsendt sidst i oktober kan du læse om:

 • Trygge leve- og arbejdsmiljøer

  TEMA: Alle har ret til et trygt sted at bo og et trygt sted at gå på arbejde. Arbejder du på et socialt tilbud, et plejecenter eller lignende ved du, at det kræver en fælles indsats at skabe tryghed for både beboere og ansatte.

 • Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer

  KONFERENCE: Hvordan kan vi fremme trivsel og tryghed hos den enkelte borger og styrke medarbejdernes arbejdsmiljø - på samme tid? 

 • Masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

  UDDANNELSE: Syddansk Universitet udbyder som noget nyt en masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse. En uddannelse for dig, der vil lære systematisk at designe, implementere og evaluere bæredygtige arbejdsmiljøindsatser, som virker i praksis. 

 • Ledelse i arbejdet med det voldsomme

  INSPIRATION: Hvad er lederens rolle under og efter en voldsom episode? Hvad kan lederen gøre for at forhindre voldsomme episoder og skabe det bedst mulige leve- og arbejdsmiljø?

 • Indretning kan forebygge konflikter

  Også de fysiske rammer kan have betydning for, om et sted fremmer trivsel og tryghed, eller om det øger risikoen for konflikter og voldsomme episoder. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk. Her kan du også læse meget mere og hente inspiration til voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 26. marts 2020