Hedebocentret bruger nær-ved-hændelser til bedre sikkerhed

Af journalist Lone Bolther Rubin

Hedebocentret, der er et botilbud for sårbare unge i Herning Kommune, udarbejdede for nogle år siden en handleplan for, hvordan alle vold og nær-veds-ulykker skal registreres og håndteres.

Kan se, hvis noget eskalerer

- Det giver os mulighed for at følge udviklingen og se, om der er noget, der eskalerer, fortæller afdelingsleder Ulla Blok Kristensen.

- Så kan vi analysere på, om det er en ung, der er særligt presset for tiden, eller om der er noget i samspillet mellem de unge og medarbejderne, der får situationer til at opstå. Så kan vi sætte ind med støtte der, hvor det er nødvendigt, fortsætter hun.

For eksempel kan en løsning være at justere på de krav, der stilles til de unge eller på måden, de håndhæves på.

- Det er vigtigt at kunne træde ud af en konflikt og i stedet gå i dialog på et tidspunkt, hvor der ikke er noget på spil, siger Ulla Blok Kristensen.

Et andet eksempel er, at en alvorlig hændelse for nogle år siden fik Hedebocentret til at revurdere sikkerhedsrisikoen, når de kører bil eller laver andre aktiviteter med de unge. Nu er det på dagsordenen på alle personalemøder.

- Ved at vurdere risikoen, kommer vi på forkant. For eksempel havde vi en ung, der var meget sårbar og i risiko for at blive udad reagerende. Nu har vi besluttet, at samtaler med den unge skal holdes et sted, hvor både medarbejder og den unge let kan gå sin vej, siger afdelingsleder Ulla Blok Kristensen.

Uddrag af handleplanen:

Alle situationer med vold, trusler eller nær-ved-hændelser skal registreres på et skema, der drøftes på næste afdelingsmøde. Det behandles desuden af Arbejdsmiljøorganisationen og indberettes evt. til EASY systemet.

- Det er denne kontinuerlige opsamling, der giver os mulighed for at få øje på eventuelle mønstre, siger Ulla Blok Kristensen.

Blandt de øvrige punkter i handleplanen kan nævnes:

 • Den voldsramte får øjeblikkelig støtte af en kollega og skal ikke selv afgøre, hvad der videre skal ske. Kollegaen hjælper blandt andet med at udfylde registreringen og underrette pårørende.
 • Ledelsen skal underrettes senest 24 timer efter hændelsen.
 • Der sættes tid af til at tale situationen igennem med de implicerede medarbejdere.
 • Der holdes kontakt til den voldsramte under efterfølgende sygedage.
 • Ledelsen og den voldsramte vurderer sammen, om der er behov for professionel hjælp.
 • Afdelingsleder tager hændelsen op på et afdelingsmøde, hvor følelser og reaktioner hos medarbejderne synliggøres, og evt. forebyggende tiltag drøftes.
 • Arbejdsmiljøgruppen/Medudvalget analyserer hændelsen og beslutter mere generelle forebyggende foranstaltninger.

 

FOREBYG VOLD PÅ BOTILBUD

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer til botilbud samt boformer for hjemløse.

Læs retninglinjerne her

NYT FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

På voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

I det sidste nyhedsbrev udsendt sidst i oktober kan du læse om:

 • Trygge leve- og arbejdsmiljøer

  TEMA: Alle har ret til et trygt sted at bo og et trygt sted at gå på arbejde. Arbejder du på et socialt tilbud, et plejecenter eller lignende ved du, at det kræver en fælles indsats at skabe tryghed for både beboere og ansatte.

 • Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer

  KONFERENCE: Hvordan kan vi fremme trivsel og tryghed hos den enkelte borger og styrke medarbejdernes arbejdsmiljø - på samme tid? 

 • Masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

  UDDANNELSE: Syddansk Universitet udbyder som noget nyt en masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse. En uddannelse for dig, der vil lære systematisk at designe, implementere og evaluere bæredygtige arbejdsmiljøindsatser, som virker i praksis. 

 • Ledelse i arbejdet med det voldsomme

  INSPIRATION: Hvad er lederens rolle under og efter en voldsom episode? Hvad kan lederen gøre for at forhindre voldsomme episoder og skabe det bedst mulige leve- og arbejdsmiljø?

 • Indretning kan forebygge konflikter

  Også de fysiske rammer kan have betydning for, om et sted fremmer trivsel og tryghed, eller om det øger risikoen for konflikter og voldsomme episoder. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk. Her kan du også læse meget mere og hente inspiration til voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 26. marts 2020