Seks guider om trusler og vold

Vi har udviklet seks nye guider om trusler og vold. Kom godt i gang med at forebygge og vær parat, hvis ulykken alligevel sker.

Serien indeholder blandt andet

Se hele seriens indhold her


Forebyg trusler og vold med film
Fire patienter sidder i ambulatoriets venteværelse. En af dem har svært ved ventetiden og holder ikke sine frustrationer tilbage.

Se også: Kiosken, Banken og Jobcentret - og introduktionen til filmene.


Læs mere i dette tema:

NYT FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

På voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

I det sidste nyhedsbrev udsendt sidst i juni kan du læse om:

 • God sommer fra Vold som Udtryksform
  Når sommeren er forbi, kommer vi blandt andet til at sætte fokus på voldsomme episoder på væresteder og botilbud, men I kan også glæde jer til en spændende konference (se nedenfor) og temadage, hvor I kan få ny viden, nye forståelser og nye redskaber, I kan bruge i jeres arbejde.

 • Konference om botilbud og væresteder i november
  SÆT X I DIN KALENDER: Vold som Udtryksform er i fuld gang med at planlægge en spændende konference om at skabe trygge leve- og arbejdsmiljøer på botibud og væresteder.

 • Temadage om pårørendesamarbejde i november
  ENDNU ET X I DIN KALENDER: Vil du have mere indsigt i, hvordan du kan arbejde med at ændre konfliktfyldt samarbejde med pårørende til et godt samarbejde med gensidig tillid på ældreområdet?

 • Har du prøvet vores nye spil?
  Vi har udviklet et læringsspil, der giver dig en hjælpende hånd til både at forebygge og håndtere voldsomme episoder.

 • Nyt partnerskab skal gøre det sundere at gå på arbejde
  I alt 12 organisationer har skrevet under på en forpligtende aftale, der skal fremme medarbejdernes sundhed gennem arbejdet og arbejdsopgaverne

 • Få gratis træning i at styrke lederes trivsel og resultater
  Lederes psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for deres evne til at lykkes med ledelsesopgaven og for arbejdsmiljøet på resten af arbejdspladsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk. Her kan du også læse meget mere og hente inspiration til voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 22. februar 2021