Seks guider om trusler og vold

Vi har udviklet seks nye guider om trusler og vold. Kom godt i gang med at forebygge og vær parat, hvis ulykken alligevel sker.

Serien indeholder blandt andet

Se hele seriens indhold her


Forebyg trusler og vold med film
Fire patienter sidder i ambulatoriets venteværelse. En af dem har svært ved ventetiden og holder ikke sine frustrationer tilbage.

Se også: Kiosken, Banken og Jobcentret - og introduktionen til filmene.


Læs mere i dette tema:

NYT FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

På voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

I det sidste nyhedsbrev udsendt i februar kan du bl.a. læse om  

  • Film (Risikovurdering): Sygehus Sønderjylland: Indsats mod voldsomme episoder med BVC.
  • Redskab: Forebyg arbejdsvold i fritiden.
  • Redskab: Få tjek på voldsforebyggelsen. 
  • Vidensark: Kort & godt om voldsforebyggelse
  • Podcast: Trusler og vold i skolen
  • Webmateriale: Ledelse og det voldsomme.

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk. Her kan du også læse meget mere og hente inspiration til voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 22. februar 2021