Katalog over materialer til inspiration
Katalog: Konflikter, trusler og vold

Udviklingsprojekter

24 arbejdspladser, inden for hjemmeplejen, plejecentre, døgnområdet og hospitalssektoren, har i 2012 og 2013 deltaget i to udviklingsprojekter om forebyggelse af vold på arbejdspladser.

Se, hør og læs om, hvordan 24 arbejdspladser har udviklet deres voldsforebyggelse.

Du kan også læse mere i de to materialer 'Vi gjorde noget ved volden' og 'Vi gjorde OGSÅ noget ved volden'. Begge materialer henvender sig primært til ledere og arbejdsmiljøgruppen.

 

I magasinet fortæller de 12 arbejdspladser om deres erfaringer og giver gode råd til andre. Magasinet indeholder desuden en refleksion fra Socialt Udviklingscenter SUS og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, som har samarbejdet om arbejdspladslaboratorierne.

 

I magasinet - Vi gjorde OGSÅ noget ved volden - fortæller fem døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelinger om erfaringerne og resultaterne af deres engagement i udviklingsarbejdet.

 

 

 

NYT FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

På voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

I det sidste nyhedsbrev udsendt sidst i august kan du læse om:

 • Voldsforebyggelse på væresteder

  TEMA: Landets varmestuer og væresteder har en vigtig funktion i mange udsatte menneskers liv. Her kan de komme og få et måltid mad, lidt selskab eller helt basalt tag over hovedet.

 • Brug neuropædagogik til at forebygge voldsomme episoder

  WEBINAR: Neuropædagogik kan være et vigtigt redskab til bedre at forstå, forebygge og håndtere voldsom adfærd hos mennesker med komplekse problemer.

 • Uddannelse mindsker konflikter

  Uddannelse af både personale og frivillige på varmestuer og væresteder er afgørende for, at højkonfliktsituationer kan tackles rigtigt. Det mener to eksperter.

 • Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer

  KONFERENCE: Hvordan kan vi fremme trivsel og tryghed hos den enkelte borger og styrke medarbejdernes arbejdsmiljø – på samme tid?

 • Flere arrangementer i efteråret

  TEMAMØDE: Arbejder du i ældreplejen? Og har du oplevet, at samarbejdet med de pårørende kan være svært og fyldt med misforståelser og konfliktfyldte situationer?

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk. Her kan du også læse meget mere og hente inspiration til voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 25. august 2020