Katalog over materialer til inspiration
Katalog: Konflikter, trusler og vold

Udviklingsprojekter

24 arbejdspladser, inden for hjemmeplejen, plejecentre, døgnområdet og hospitalssektoren, har i 2012 og 2013 deltaget i to udviklingsprojekter om forebyggelse af vold på arbejdspladser.

Se, hør og læs om, hvordan 24 arbejdspladser har udviklet deres voldsforebyggelse.

Du kan også læse mere i de to materialer 'Vi gjorde noget ved volden' og 'Vi gjorde OGSÅ noget ved volden'. Begge materialer henvender sig primært til ledere og arbejdsmiljøgruppen.

 

I magasinet fortæller de 12 arbejdspladser om deres erfaringer og giver gode råd til andre. Magasinet indeholder desuden en refleksion fra Socialt Udviklingscenter SUS og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, som har samarbejdet om arbejdspladslaboratorierne.

 

I magasinet - Vi gjorde OGSÅ noget ved volden - fortæller fem døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelinger om erfaringerne og resultaterne af deres engagement i udviklingsarbejdet.

 

 

 

NYT FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

På voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

I det sidste nyhedsbrev udsendt sidst i juni kan du læse om:

 • God sommer fra Vold som Udtryksform
  Når sommeren er forbi, kommer vi blandt andet til at sætte fokus på voldsomme episoder på væresteder og botilbud, men I kan også glæde jer til en spændende konference (se nedenfor) og temadage, hvor I kan få ny viden, nye forståelser og nye redskaber, I kan bruge i jeres arbejde.

 • Konference om botilbud og væresteder i november
  SÆT X I DIN KALENDER: Vold som Udtryksform er i fuld gang med at planlægge en spændende konference om at skabe trygge leve- og arbejdsmiljøer på botibud og væresteder.

 • Temadage om pårørendesamarbejde i november
  ENDNU ET X I DIN KALENDER: Vil du have mere indsigt i, hvordan du kan arbejde med at ændre konfliktfyldt samarbejde med pårørende til et godt samarbejde med gensidig tillid på ældreområdet?

 • Har du prøvet vores nye spil?
  Vi har udviklet et læringsspil, der giver dig en hjælpende hånd til både at forebygge og håndtere voldsomme episoder.

 • Nyt partnerskab skal gøre det sundere at gå på arbejde
  I alt 12 organisationer har skrevet under på en forpligtende aftale, der skal fremme medarbejdernes sundhed gennem arbejdet og arbejdsopgaverne

 • Få gratis træning i at styrke lederes trivsel og resultater
  Lederes psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for deres evne til at lykkes med ledelsesopgaven og for arbejdsmiljøet på resten af arbejdspladsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk. Her kan du også læse meget mere og hente inspiration til voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 25. august 2020