Godt psykisk arbejdsmiljø

- Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du inspiration og metoder til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledere.

Materialerne er specielt rettet mod arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet, men mange af materialerne kan også bruges inden for andre områder.

Find inspiration og metoder:

- Krænkende handlinger af seksuel karakter
- Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø
- Værktøjer til forebyggelse af stress
- Mobning på arbejdspladsen
- Håndtering af vold og trusler
- Arbejd trygt ude - forebyg vold og trusler mod udgående personale
- Sunde arbejdsrytme - tid
- Social kapital og relationel koordinering
- Ledernes psykiske arbejdsmiljø


Senest revideret den 23. marts 2020