Mobning på arbejdspladsen

Et generelt godt psykisk arbejdsmiljø er det bedste værn mod mobning. Hvis I vil give mobning svære betingelser, er det derfor vigtigt at arbejde for realistiske krav, en retfærdig arbejdsdeling og en god omgangstone. Mobning har meget alvorlige konsekvenser især for den mobbede, men også for kollegerne og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt at forebygge mobning og tage fat om personkonflikter og dårlig omgangstone, inden det udvikler sig til mobning.