GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her
Plakat: Grib ind over for mobning

Hvordan griber vi ind?

Hent plakaten her
Del: - -

Andre værktøjer

Hvis I allerede har problemer med svære konflikter eller mobning, bør I søge professionel hjælp, fx hos arbejdsmiljørådgivere.

Men hvis I synes, at omgangstonen halter lidt eller I bare gerne vil sikre mod mobning i fremtiden, findes der gode værktøjer og metoder, I kan bruge.

Der kan være mange grunde til at arbejde med at forebygge mobning. Det kan være, at I har en presset hverdag, som udløser konflikter og dårlig omgangstone. Det kan også være, at I skal i gang med at lave en mobbepolitik eller at I blot gerne vil sikre, at mobning ikke får en chance for at slå rod hos jer.

I de følgende værktøjer og metoder, er det er her inspiration til, hvordan I kan gribe det an.

Grib ind – godt kollegaskab uden mobning

Et nyt værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning. Læs mere om værktøjet her.

Fri for mobning

Et nyt inspirationshæfte fortæller om, hvordan man kan forebygge mobning ved at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø – og hvad I skal gøre hvis mobning er en realitet hos jer. Læs mere om inspirationshæftet her.

Social kapital

Social kapital er de relationer, vi opbygger, når vi samarbejder om at løse vores fælles opgave. Det er altså en ressource, vi kan styrke op opbygge mere tillid, større retfærdighed og bedre evne til at samarbejde. Social kapital tager udgangspunkt i den faglige opgave og er en god tilgang til at skabe større forståelse for hinandens arbejdsopgaver og på den måde være med til at forebygge mobning. Læs mere om social kapital her.

Styrkespillet

Styrkespillet er siden 2004 blevet købt og brugt i en lang række børnehaver, skoler, sociale institutioner, sygehuse m.fl. Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne viser, at spillet er nemt og sjovt at spille, og at det er en nyttig ’dåseåbner’ til at få hul på svære diskussioner om fx samarbejde, trivsel, konflikter og anerkendelse. Læs mere og hent spillet her.

ANDRE GODE LINKS

Klag over mobning
Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning på arbejdspladsen.

Grundbog om mobning
Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger udkom i 2007.

Mobning
Temaside fra Arbejdsmiljø i Danmark.

AT Vejledning 4.3.1
Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane.

Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen
Rapport fra NFA (2009). 

Sådan afsløres mobning på arbejdspladsen
Forskere har fundet en ny metode for, hvordan mobning på arbejdspladsen synliggøres.


Senest revideret den 25. august 2020