Undgå vold og trusler på arbejdet

Trusler og vold kan forebygges med faglig udvikling, styrket samarbejde, bedre risikovurdering og fokus på at skabe trygge rammer.