Arbejd trygt ude

Publikationens formål er at klæde aktører godt på til at facilitere dialogen på hele arbejdspladsen om, hvordan man forebygger vold og trusler ved udearbejde.

Hent 'Arbejd trygt ude' her
Før vold bliver til virkelighed

Hæftet er en vejledning i, hvordan filmene kan bruges – herunder, hvilke temaer og spørgsmål de lægger op til at drøfte.

Hent hæftet her

Beredskabsplanen skal beskrive, hvem der gør hvad, hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for trusler eller vold.

Hent guiden her
Del: - -

Metoder Mod Vold

Hvad gør I for at forebygge og håndtere den vold, der kan opstå på jeres arbejdsplads? på websitet 'Metoder Mod Vold' åbner arbejdspladser landet over dørene og viser, hvordan de arbejder systematisk og målrettet for at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere.

'Metoder Mod Vold` er et videns- og inspirationsværktøj som skal støtte jer i at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere. På www.vpt.dk beskrives en række af de mest gængse metoder til arbejde fagligt med voldsforebyggelse og voldshåndtering. 

Borgeren i centrum

Metoderne og arbejdspladserne i Metoder Mod Vold afspejler de mange områder, hvor udadreagerende adfærd er et problem lige fra socialpsykiatri og voksenhandicap over misbrug til ældreområdet og forvaltning. Sitet viser i videoform metoderne i brug ude på arbejdspladserne. Hver metode bliver nemlig belyst gennem en arbejdsplads, som viser metoden i praksis og fortæller om, hvordan metoden blev indført.

Få konkrete værktøjer og få inspiration fra videoer med ledere, medarbejdere og to faglige eksperter, Bjarne Møller fra Vold som Udtryksform samt psykolog Trine Uhrskov fra Sopra.

Find flere videoer og metoder på vpt.dk

Metoder mod vold har skrevet en artikel om deres arbejde med arbejdspladserne. Læs artiklen: Sådan gør vi noget ved volden

Du kan læse mere om at undgå vold og trusler i guiderne: styr uden om trusler og vold


Senest revideret den 25. august 2020