Flip-flap 'Vold'
Hent den her
Katalog over materialer til inspiration
Katalog: Chikane, trusler og vold
Del: - -

Dialogværktøj om traumatiserende hændelser

BFA har udviklet er dialogværktøj om traumatiserende hændelser. En traumatiserende hændelse kan fx være en studerende, der kommer alvorligt til skade, en ulykke, man er vidne til eller en borger som gør skade på sig selv. I kan bruge dialogværktøjet til at komme i gang med arbejdet med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser.

Dialogværktøjet er til jer, der ikke allerede har et beredskab omkring håndteringen af traumatiserende hændelser. Er I allerede godt i gang, kan dialogværktøjet bruges som inspiration til og gennemgang af det I allerede gør.

I værktøjet er der konkrete eksempler og hjælp til at have en dialog på arbejdspladsen.

Værktøjet består af en introduktionsfolder og tre kort til dialog om:

Dialogværktøjet

  1. Identificér og risikovurdér hændelser på arbejdspladsen
  2. Normalisér reaktionerne og håndtér dem i fælleskab
  3. Tag organisatorisk ansvar for hændelsen

Hent introduktionsfolderen her.

Hent de tre dialogkort her.

Hvem har været med?

Dialogværktøjet bygger på faglige input fra krisepsykolog Rikke Høgsted, Institut for Belastningspsykologi, Organisationspsykolog Camillia Raymond, Organisation ApS og professor Ask Elkit, Videncenter for Psykotraumatologi. Værktøjet er derudover udviklet med en række arbejdspladser; ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og HR og arbejdsmiljøkonsulenter, som har givet feedback undervejs i udviklingen. I alt 37 personer fra 23 forskellige arbejdspladser har bidraget.


Senest revideret den 18. april 2021