Styrk den sociale kapital

På en arbejdsplads med høj social kapital er de sociale relationer præget af tillid, retfærdighed og en god samarbejdsevne. Find metoder og værktøjer til udvikling af den sociale kapital på jeres arbejdsplads.