Ni konkrete værktøjer

Værktøjerne på denne side er udsprunget af konkrete erfaringer fra arbejdspladser fra Odense Kommune og på Bispebjerg Hospital. Formålet med projektet om social kapital har været at udvikle værktøjer, der kan bruges, både når I ønsker et forløb, hvor arbejdspladsen arbejder fokuseret med social kapital samt værktøjer, der kan bruges i det daglige, uden at iværksætte store, planlagte forløb.

På Godtarbejdsmiljo.dk finder du desuden øvelser til Social kapital i praksis.