Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Med dette værktøj kan I danne jer et overblik over, hvordan social kapital udøves i praksis i en arbejdsgruppe eller på en afdeling/arbejdsplads.

Hent værktøjet her
Del: - -

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Med dette værktøj kan I danne jer et overblik over, hvordan social kapital udøves i praksis i en arbejdsgruppe eller på en afdeling/arbejdsplads.

I forbindelse med et møde eller en arbejdsgang med flere deltagere, udpeges en udefrakommende observatør, der efter en fastlagt model registrerer samarbejdet, kommunikationen og de øvrige elementer i den sociale kapital.

Hent værktøjet Observation

Udførlig observationsramme

Værktøjet overlader meget lidt til tilfældighederne. Dels består det af en udførlig observationsramme, og dels er både observatørens rolle og samspil med arbejdsgruppen nøje og klart defineret.


Senest revideret den 07. april 2020