Spørgeskema om social kapital

Spørgeskemaet er i virkeligheden en række delredskaber, der giver jer mulighed for at tilpasse et omfattende spørgeskema om social kapital. 

spoergeskema
Del: - -

Spørgeskema om social kapital

Spørgeskemaet er i virkeligheden en række delredskaber, der giver jer mulighed for at tilpasse et omfattende spørgeskema om social kapital, så det passer nøjagtigt til jeres arbejdsplads - og eventuelt også til de undersøgelser af arbejdsmiljøet, som I i forvejen gennemfører.

Værktøjet består af følgende delredskaber:

  • Spørgeskema om social kapital
  • Tilpasning af spørgeskema
  • Oversigt over spørgsmål i spørgeskemaet om social kapital
  • Dialogmøde – tilbagemelding af spørgeskemaresultater for personalegruppen

Hent værktøjet Spørgeskema

Mulighed for at sammenligne

Både spørgeskemaet og resultaterne er relevante at sætte i gang og diskutere i både MED og lederfora – også andre steder i organisationen end på netop jeres arbejdsplads. For at hjælpe med til at få gang i den del af processen, kan man bruge værktøjerne "Netværksmøder" eller "Refleksioner i linjeledelsen om social kapital".


Senest revideret den 25. august 2020