Mangfoldighed

I BFA sætter vi i øjeblikket fokus på, hvordan vi kan støtte arbejdspladser i et arbejdsmiljø med plads til alle. Vi har udviklet dialogkort og en PowerPoint I kan bruge til at sætte mangfoldighed og arbejdsmiljø på dagsorden.