Inspiration til indsatser der opbygger social kapital

Værktøjet er et inspirationskatalog, der kredser om kerneopgaven, og om den betydning, som de mange initiativer har haft for netop den opgave, som ledelsen og medarbejderne er sammen om at løse.

Hent værktøjet her
Del: - -

Inspiration til indsatser der opbygger social kapital

Her kan I læse om de mange forskellige tiltag og resultater, som det tidligere BAR SoSus (nu BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø - BFA) projekt om social kapital har ført med sig på de medvirkende arbejdspladser.

Værktøjet er et inspirationskatalog, der kredser om kerneopgaven, og om den betydning, som de mange initiativer har haft for netop den opgave, som ledelsen og medarbejderne er sammen om at løse – på den enkelte arbejdsplads.

Hent værktøjet Inspiration

Mulighed for at sammenligne

  • De mange beretninger fra arbejdspladserne er samlet under følgende overskrifter i kataloget:
  • Sæt fokus på kerneopgaven
  • Gør planlægning og fordeling af arbejdet bedre
  • Skab strukturer og rammer, der befordrer samarbejdet
  • Styrk relationer mellem det lokale, det centrale (MED) og på tværs

Senest revideret den 26. april 2021