Del: - -

Rumøvelse - En dialog om social kapital

Værktøjet her kan I bruge, når I vil sætte den sociale kapital på dagsordenen på et personalemøde. Det indeholder både en dagsorden med rollefordeling i personalegruppen - samt en opgave, der skal bruges til at finde ud af, hvordan I kan øge den sociale kapital på arbejdspladsen.

De resultater, der kommer ud af arbejdet på personalemødet, kan efterfølgende bruges af MED-udvalget til diskussion af flere mulige initiativer. Værktøjet her er altså en slags brændselscelle eller katalysator til den videre process i arbejdet med social kapital.

Hent værktøjet Rumøvelse

MED er med

I værktøjet er der lagt op til en helt konkret metode til overlevering af viden mellem personalemødet og MED-udvalget – og en tilsvarende procedure for at levere information den anden vej, så MED-udvalget kan redegøre for deres beslutninger og forslag til eventuelle indsatser.


Senest revideret den 7. april 2020