Hæftet går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital.

Hent hæftet her
Del: - -

Social kapital handler om relationer

På en arbejdsplads med høj social kapital er de sociale relationer præget af tillid, retfærdighed og en god samarbejdsevne. Samarbejdsevne, tillid og retfærdighed berører alle former for relationer på kryds og tværs i en organisation. Det gælder de daglige relationer i arbejdets udførelse, relationerne på møder eller relationerne i de formaliserede samarbejdsfora fx MED. Styrkelse af den sociale kapital er en indsats for hele organisationen – fra direktion til frontmedarbejdere.

Social kapital løser ikke i sig selv alt i arbejdsmiljøet fx hænger høj social kapital ikke sammen med for høj arbejdsmængde eller fysisk nedslidning. At arbejde med social kapital giver mulighed for at se på hele arbejdspladsen, på strukturer og de enkelte grupper og de indbyrdes relationer. Det er denne betydning som social kapital først og fremmest kan tilføre arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.


Senest revideret den 7. april 2020