Seks guider om trusler og vold

Vi har udviklet seks nye guider om trusler og vold. Kom godt i gang med at forebygge og vær parat, hvis ulykken alligevel sker.

Serien indeholder blandt andet

Se hele seriens indhold her


Forebyg trusler og vold med film
Fire patienter sidder i ambulatoriets venteværelse. En af dem har svært ved ventetiden og holder ikke sine frustrationer tilbage.

Se også: Kiosken, Banken og Jobcentret - og introduktionen til filmene.


Læs mere i dette tema:

NYT FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

På voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

I det sidste nyhedsbrev udsendt sidst i oktober kan du læse om:

 • Trygge leve- og arbejdsmiljøer

  TEMA: Alle har ret til et trygt sted at bo og et trygt sted at gå på arbejde. Arbejder du på et socialt tilbud, et plejecenter eller lignende ved du, at det kræver en fælles indsats at skabe tryghed for både beboere og ansatte.

 • Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer

  KONFERENCE: Hvordan kan vi fremme trivsel og tryghed hos den enkelte borger og styrke medarbejdernes arbejdsmiljø - på samme tid? 

 • Masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

  UDDANNELSE: Syddansk Universitet udbyder som noget nyt en masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse. En uddannelse for dig, der vil lære systematisk at designe, implementere og evaluere bæredygtige arbejdsmiljøindsatser, som virker i praksis. 

 • Ledelse i arbejdet med det voldsomme

  INSPIRATION: Hvad er lederens rolle under og efter en voldsom episode? Hvad kan lederen gøre for at forhindre voldsomme episoder og skabe det bedst mulige leve- og arbejdsmiljø?

 • Indretning kan forebygge konflikter

  Også de fysiske rammer kan have betydning for, om et sted fremmer trivsel og tryghed, eller om det øger risikoen for konflikter og voldsomme episoder. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk. Her kan du også læse meget mere og hente inspiration til voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 31. august 2022