Før vold bliver til virkelighed

Hæftet er en vejledning i, hvordan filmene kan bruges – herunder, hvilke temaer og spørgsmål de lægger op til at drøfte.

Hent hæftet her
Er I udfordret af trusler og vold?

Læs om identifikation, forebyggelse og håndtering 
på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Hent hæftet her

Retningslinjer

Hvis nogle på jeres arbejdsplads er i risiko for at blive udsat for vold og trusler skal I udarbejde retningslinje

Arbejd med jeres retningslinjer 

Retningslinjerne skal rette sig mod både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som helhed. De skal både giver mening for den enkelte medarbejder og sikre, at arbejdspladsen bakker op med redskaber og hjælp i de konkrete voldsepisoder. Desuden skal de sikre, at I er enige om, hvordan I håndterer vold og trusler. En enig medarbejdergruppe kan handle hurtigt og sikkert og standse en konfliktepisode inden den udvikler sig til vold og trusler.

Retningslinjerne bør indeholde

  • Hvordan I forebygger
  • Hvad I skal gøre, hvis I bliver udsat for vold og trusler
  • Hvad I skal gøre, hvis jeres kollega bliver udsat for vold og trusler
  • Hvordan I følger op på episoder med trusler og vold
  • Hvornår og hvordan I får fat i professionel hjælp

 

Guide til jeres retningslinjer

Denne guide er beregnet til leder og AMR på den enkelte arbejdsplads/afdeling. Her kan arbejdsmiljøgruppen tjekke om arbejdspladsens/afdelingens retningslinjer er fyldestgørende nok, og på det grundlag udpege indsatsområder.

Hent guiden her