Flip-flap Vold

Flip-flappen kan bruges til at sætte en dialog i gang om, hvordan I kan styre uden om trusler og vold.

Flip-flap Vold
Værd at vide om arbejdsrelateret vold

Dette hæfte henvender sig til jer, der har til opgave at forebygge vold – samt at håndtere og lære af de tilfælde, der alligevel opstår.

Værd at vide om arbejdsrelateret vold
Del: - -

'Tæt på vold' et dialogspil

Formålet med kortspillet er at skabe en god dialog omkring erfaringer, holdninger og ideer til at forebygge vold.

Dialogspillet ’Tæt på vold’  er udviklet til arbejdspladser, hvor der er risiko for at blive
udsat for krænkende handlinger, chikane, trusler, vold eller uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere/børn eller pårørende/ forældre. Spillet kan fx bruges som en del af et personalemøde eller som led i en opfølgning efter en konflikt eller en ubehagelig begivenhed. Det kan være en medarbejderrepræsentant og en leder, der sætter spillet i gang – eventuelt i samarbejde med en intern
konsulent.

Spillets formål er at skabe en god dialog om krænkende handlinger, vold og trusler mv. i det daglige arbejde. Spillet lader deltagerne dele deres holdninger, bekymringer, erfaringer og ideer til emnet på en tryg måde. Det fører til, at gruppen både får fælles refleksion og mulighed for at beslutte, hvad de eventuelt vil gøre anderledes i fremtiden.

Video: Introduktion til spillet

Spillet er udviklet i samarbejde med spiludvikler og psykolog Lars Hoffmann. Her kan du høre hvordan I kommer i gang med spillet og hvorfor spil kan bruges til at forebygge vold og trusler.

 


Senest revideret den 19. juni 2023