Tæt på vold

Et dialogspil om konflikter, trusler og vold i det daglige arbejde

Tæt på vold
Flip-flap Vold

Flip-flappen kan bruges til at sætte en dialog i gang om, hvordan I kan styre uden om trusler og vold.

Flip-flap Vold
Del: - -

Værd at vide om arbejdsrelateret vold

Når medarbejdere møder borgere, herunder pårørende, børn og forældre, foregår det heldigvis i langt de fleste tilfælde helt udramatisk. Men det hænder, at en medarbejder bliver udsat for fysisk vold, trusler eller chikane. Det kan skabe utryghed i hverdagen og i værste fald få meget alvorlige konsekvenser.

Derfor skal både ledelse og medarbejdere tage risikoen for vold alvorligt. I skal så vidt muligt forebygge, at kritiske situationer opstår og udvikler sig. Og hvis de alligevel indtræffer, skal alle vide, hvad de skal gøre i og efter episoden. Både forebyggelse og håndtering af vold er arbejdsgiverens ansvar.

Dét gælder på alle arbejdspladser. Ekstra vigtigt er det på steder, hvor risikoen for arbejdsrelateret vold er særlig høj, fx fordi man skal udøve en form for myndighed eller hjælpe borgere i udsatte positioner eller pressede situationer. Det gælder blandt andet på døgntilbud og specialskoler samt i ældreplejen og psykiatrien.

Hent hæftet "Værd at vide om arbejdsrelateret vold" her

 


Senest revideret den 19. juni 2023