Katalog over materialer til inspiration
Katalog: Konflikter, trusler og vold

Udviklingsprojekter

24 arbejdspladser, inden for hjemmeplejen, plejecentre, døgnområdet og hospitalssektoren, har i 2012 og 2013 deltaget i to udviklingsprojekter om forebyggelse af vold på arbejdspladser.

Se, hør og læs om, hvordan 24 arbejdspladser har udviklet deres voldsforebyggelse.

Du kan også læse mere i de to materialer 'Vi gjorde noget ved volden' og 'Vi gjorde OGSÅ noget ved volden'. Begge materialer henvender sig primært til ledere og arbejdsmiljøgruppen.

 

I magasinet fortæller de 12 arbejdspladser om deres erfaringer og giver gode råd til andre. Magasinet indeholder desuden en refleksion fra Socialt Udviklingscenter SUS og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, som har samarbejdet om arbejdspladslaboratorierne.

 

I magasinet - Vi gjorde OGSÅ noget ved volden - fortæller fem døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelinger om erfaringerne og resultaterne af deres engagement i udviklingsarbejdet.

 

 

 

NYT FRA VOLD SOM UDTRYKSFORM

På voldsomudtryksform.dk kan du finde nyheder om voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

I det sidste nyhedsbrev udsendt sidst i oktober kan du læse om:

 • Trygge leve- og arbejdsmiljøer

  TEMA: Alle har ret til et trygt sted at bo og et trygt sted at gå på arbejde. Arbejder du på et socialt tilbud, et plejecenter eller lignende ved du, at det kræver en fælles indsats at skabe tryghed for både beboere og ansatte.

 • Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer

  KONFERENCE: Hvordan kan vi fremme trivsel og tryghed hos den enkelte borger og styrke medarbejdernes arbejdsmiljø - på samme tid? 

 • Masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

  UDDANNELSE: Syddansk Universitet udbyder som noget nyt en masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse. En uddannelse for dig, der vil lære systematisk at designe, implementere og evaluere bæredygtige arbejdsmiljøindsatser, som virker i praksis. 

 • Ledelse i arbejdet med det voldsomme

  INSPIRATION: Hvad er lederens rolle under og efter en voldsom episode? Hvad kan lederen gøre for at forhindre voldsomme episoder og skabe det bedst mulige leve- og arbejdsmiljø?

 • Indretning kan forebygge konflikter

  Også de fysiske rammer kan have betydning for, om et sted fremmer trivsel og tryghed, eller om det øger risikoen for konflikter og voldsomme episoder. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på voldsomudtryksform.dk. Her kan du også læse meget mere og hente inspiration til voldsforebyggelse på arbejdspladsen.

GIV VOLDEN EN SKALLE

 

Tre film med vejledning og inspiration til dialogen på en temadag om vold. Fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere og se videoerne her

Senest revideret den 25. august 2020