GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her
Del: - -

Forskningsprojekt om at gribe ind

Ønsker I at skabe et godt kollegaskab og forebygge konflikter og mobning? Syddansk Universitet (SDU) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) søger arbejdspladser til et forskningsprojekt. I projektet får I hjælp til at bruge BFA´s redskab Grib ind.

Forskningsprojektet handler om forebyggelse af konflikter og mobning og der søges private, små og mellemstore arbejdspladser. 

I får hjælp til at styrke kollegaskabet og forebygge konflikter og mobning på jeres arbejdsplads

Som en del af projektet får udvalgte ledere og medarbejdere fra jeres arbejdsplads (f.eks. AMO eller SU) viden om og redskaber til at styrke det gode kollegaskab og forebygge konflikter og mobning.

Med støtte fra konsulenter og forskere implementerer I det forebyggende redskab Grib ind. Redskabet har fokus på, hvordan man kan styrke det gode kollegaskab, forebygge konflikter og mobning, og hvad man som kollega kan gøre i situationer med konflikter og krænkende handlinger. Redskabet er udviklet af BFA i et samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Læs mere om forskningsprojektet her.

Tidsperspektiv i projekt

Forudsat at projektet får midler, starter det op i foråret 2024.

Kontakt og yderligere information

Hvis du eller din arbejdsplads er interesseret så kontakt lektor Eva Gemzøe Mikkelsen, SDU, egmikkelsen@health.sdu.dk, tlf. 9350 7565 eller seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA, jkr@nfa.dk, tlf. 3916 5259. 


Senest revideret den 22. maj 2023