GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her
Fri for mobning - Inspirationshæfte

 

Dette er et inspirationsmateriale om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen her.

Hent hæftet her
Plakat: Grib ind over for mobning

Hvordan griber vi ind?

Hent plakaten her
Del: - -

Hvad er mobning?

Omkring hver tiende dansker bliver i løbet af et år udsat for noget, de oplever som mobning.

Det fremgår af en undersøgelse fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA i 2018. Om disse oplevelser også er mobning ifølge Arbejdstilsynets definition (se herunder), vides ikke, men de viser tydeligt, at mobning er et alvorligt problem, som går ud over både den udsatte og arbejdspladsen.

Læs  artiklen Kollega-mobning øger risikoen for depression, der handler om, hvad mobning kan gøre ved os. Artiklen bygger på et forskningsprojekt af ph.d. Maria Gullander.

Arbejdstilsynets definition

Arbejdstilsynet bruger begrebet krænkende handlinger som en samlet betegnelse for handlinger, hvor
en eller flere personer på arbejdspladsen udsættes for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet.

Ifølge Arbejdstilsynet bliver de krænkende handlinger til mobning, at den mobbede ikke er i stand til at forsvare sig effektivt:

"Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når der personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem." (AT-vejledning 4.3.1-1)

Eksempler på mobning

Ifølge NFA-rapporten "Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen" fra 2009 oplever medarbejdere sig oftest mobbet eller chikaneret af arbejdsrelaterede handlinger, fx:

  • At nogen tilbageholder informationer, som påvirker din arbejdsindsats
  • Overdreven overvågning
  • Vedvarende kritik

Mobning, som går på éns personlighed kan fx være:

  • At der bliver spredt sladder eller rygter om dig
  • At blive ydmyget eller gjort til grin
  • At dine meninger eller synspunkter bliver ignoreret

ANDRE GODE LINKS

Klag over mobning
Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning på arbejdspladsen.

Grundbog om mobning
Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger udkom i 2007.

Mobning
Temaside fra Arbejdsmiljø i Danmark.

AT Vejledning 4.3.1
Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane.

Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen
Rapport fra NFA (2009). 

Sådan afsløres mobning på arbejdspladsen
Forskere har fundet en ny metode for, hvordan mobning på arbejdspladsen synliggøres.


Senest revideret den 17. oktober 2023